Dětmarovice
Oficiální stránky obce
       
ObecZastupitelstvoRada
Výbory a komise
Právní předpisy obce
Veřejné zakázky
 
Úřední deska
Podatelna
Územní plán
 
Základní škola
Zdravotní střediska
Místní knihovna
Historie obce
Geografické údaje
Fotogalerie obce
Mapa
Doprava
Služby
Spolky
Podnikatelé
Záznamy seismického jevuÚtulek pro psy

 


 
 

           

 

        

 
 
 

 
  

Rubrika starosty 

 

Aktuálně z bloku starosty

 

Krátce k některým škarohlídným poznámkám před volbami.

 Mimo účelově poplašných informací o stavbě seniorského domu v obci se doslýchám ze „zaručených“ zpráv v obci o připravovaném zdražení popelnic již pro rok 2015 zpět na 1.500,- Kč . Chtěl  bych k tomu říci, že jsem tvrdým zastáncem ponechání ceny na úrovni dnešních 500,- Kč pro celé další volební období. Není nejmenší důvod sazbu do budoucna měnit a zvyšovat.

Dále se doslýchám, že asfaltové koberce jsou pokládány neekonomicky, ve příliš silné vrstvě, za drahé obecní peníze, že se tak plýtvá. Opak je pravdou. Vybrané technologie oprav a vybrané odborné firmy k jejich provedení jen letos přinesly úspory v řádu statisíců ,- Kč oproti původním rozpočtům, za což jsme si mohli dovolit realizovat další velmi potřebné úseky cest v obci. Tak letos přibude mimo plán například ještě nová cesta na Olmovci – od Atomu,…a bude se jistě rychle s opravami pokračovat dále. Vše ale naráz nejde, proto prosím o trochu trpělivosti. Velmi záleží i na prosazení výkupů pozemků pod komunikacemi, o čemž jsem psal v minulém Okénku. Ale to už je pole působnosti nového zastupitelstva.

Dětmarovice, 26.08.2014, Ladislav Rosman - starosta obce


 

 Komentář ke článku pana Zelka.

 Předvolební doba je pro některé naše občany signálem i k používání sprostých praktik. Pan Zelek poslal do redakce Okénka těsně před uzávěrkou svůj pomlouvačný, jedovatý článek tak, abych na něj v tom samém výtisku už nemohl reagovat.

Zloba pana Zelka, která je vyjádřena v jeho textu  červencového Okénka funguje nějakým způsobem celé toto funkční období. Pramení  hlavně ze skutečnosti, že od začátku ve funkci starosty  „neskáču jak on píská“. To jsem nikdy nedělal a ode mne se toho nedočká.

Naprosto odmítám kult osobnosti. Pan Zelek evidentně neví co to je. Mé komentáře k postupu rozvoje obce občané potřebují, aby  věděli,  co se v obci bude stavět a opravovat. Ti kdo chtějí, mají perfektní přehled o postupu prací v daném roce. V Okénku není ani jediný článek, kde se sám „glorifikuji“. Předpoklad úspěchu  tohoto volebního období jsme založili na tvrdé práci pro obec. To pana Zelka nezajímá, zdá se totiž, že nestačí ani sledovat co se v obci děje. Navíc, kde může, škodí a přidělává práci. Je to i koncepčně velmi divné, protože by měl „kopat za původní koalici“. On ji však naopak rozbíjí…

Mému postoji k ČSSD vůbec nerozumí, ale jej zasvěceně komentuje. Místní organizace ČSSD se mne snaží již rok vyloučit, protože se derou na obec do funkcí  jiní demokraté. Celkem osm členů za rok a půl raději odešlo . Zuby nehty jsem se tam dlouho držel, i když mne „moje“ organizace nikdy jako starostu nepodporovala. A týmová práce mi vždy vyhovovala, jsem na ni zvyklý po celý život. Bez ní by se tady nic neudělalo.

Novou kandidátku a podpisy pro novou volební stranu  mi pomohlo realizovat asi 20 obětavců -důvěrníků, kterým tímto velmi děkuji. Já sám jsem si obstaral podpisy jen z blízkého okolí a příprava nové volební strany není a nebude z obecních prostředků. A pracovní doba starosty je přece neomezená, každý den 24 hodin, i ve svátky. De fakto, volno tam nenajdete. Uváděné „přemlouvání“ podnikatelů na kandidátku je sprostá lež.

Zmatené materiály do zasedání zastupitelstva zásadně nedáváme. Na úřadě jsou zkušení úředníci, kteří to nepřipustí. Pravda, složitost některých problematik je vysoká a  pokud si zastupitelé dobře věci nenastudují, těžko jim pak na zasedání rozumí. Nebo věci už ze zásady negují.

Otázka stavby nového seniorského domu je v obci stále k diskusi a jsme na počátku úvah – viz jiné texty. „Dlouholetými  odborníky “  uváděná povinnost zapojení obce do komunitního plánování např. města Karviné je nesmysl. Obec tuto povinnost ze zákona nemá. Pokud se rozhodneme, bude se zajišťovat dotace „na přímo“ s KÚ MSK, prostřednictvím Místní akční skupiny Bohumínsko.

S cash-flow jsem pracoval dlouho v původním zaměstnání a není pravda, že nevím co to je. Jen na obecním úřadě nemáme pracovní sílu, která by „trh peněz“ sledovala a peníze aktuálně (skoro jak na burze) posouvala z účtu na účet v honbě za úrokovými  procenty. Pokud vím, nikde na OÚ se toto nepraktikuje. Účetní toho mají i tak všude až nad hlavu.

Manipulace s veřejnými zakázkami rada obce systémově nepřipustí, všichni se totiž navzájem hlídají. Vše je doložitelné a jsou to, věřte, hromady dokumentace. Jen loni jsme dělali 48 výběrových řízení, administrovali dotace, apod. Chodí na to přísné audity. V případě jediného dodatku ke smlouvě u Sběrného dvora jsem v časové tísni dané ministerským dlouhým administrováním dotace podepsal dodatek týkající se časového posunu realizace stavby asi o 3 týdny – BEZ JAKÉHOKOLIV VLIVU NA PŮVODNÍ SMLUVNÍ VÝŠI FINANCOVÁNÍ AKCE.

Dětmarovice, 10.07.2014, Ladislav Rosman - starosta obce


Obec Dětmarovice se rychle rozrůstá.

 Rozrůstá se počtem obyvatelstva a rychle přibývající občanskou zástavbou.  Tento aspekt musí vzít zastupitelstvo obce v úvahu a připravit projekty, jejichž potřeba vyplývá zejména z prognóz stoupajícího  počtu dětí v obci a z prognózy rychle rostoucího počtu seniorů.

Oddělení matriky OÚ zpracovalo zajímavé podklady týkající se počtu narozených dětí od roku 2007, po letech dosud a přírůstku počtu lidí ve věku nad 65 let. Zároveň máme podklady z naší  Základní školy ve smyslu úvah k případnému rozšíření školních zařízení tak, aby s vyššími počty žáků neutrpěla kvalita výuky. Též máme podklady ze Sociálního oddělení o vytíženosti našich zařízení DPS, které jsou již dnes naplněny na plných 100 procent svých ubytovacích možností.

Uvedené narůstající počty byly k dispozici pro naše zastupitele na zasedání  dne 18.6. 2014  v tabulkách a grafech následovně :

-          Vývoj počtu narozených dětí od r. 2009

-          Vývoj počtu seniorů nad 65 let za posledních pět let

-          Počet seniorů bydlících samostatně v rodinných domcích – stav v květnu 2014

-          Výčet žádostí o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

-          Stručná úvaha ředitele školy k vývoji počtu dětí a ke kapacitě školního zařízení

Je potřeba rovněž uvážit, že se v obci kolauduje ročně 12-15 nových rodinných domků.

V oblasti dispozice budov MŠ a  ZŠ je potřeba perspektivně uvažovat o stavebním rozšíření především u budovy ZŠ, u seniorů vidím nutnost postarat se v obci alternativně o důstojné prožití stáří v domech s odpovídající ošetřovatelskou službou, s možností uplatnění svých koníčků, zálib, apod. v místě ubytovacího zařízení. Toto zajistit v podobě únosných nákladů na ubytování odpovídajících možnostem seniorů.  Jako jakási „levnější“  alternativa je někdy uváděna tzv. terénní služba, která by problematiku měla vyřešit mobilními návštěvami za účelem výpomoci například osamoceně žijícím lidem v rodinný domech. Pozor, tato služba se ale nedá s předchozí variantou ubytování s pečovatelskou službou srovnat. Po odjezdu terénní služby je osamocený senior doma opět sám, bez pomoci druhých…Dle mého názoru je toto řešení  jen doplňkovým typem služby v obci.

Otázka vztahu porodnosti a zaměstnanosti mladých matek je též často diskutována. Jistě, ideální je, aby dítě bylo co nejdéle u mámy. Je to však kolikrát reálně proveditelné ? Je to podobná otázka jako je potřeba důstojného dožití seniorů v rodinném kruhu…Je i to ale v dnešní společnosti vždy reálně proveditelné bez vážných problémů ve vztazích, ale i časových možnostech mladší generace ?

Tyto problémy byly v západní Evropě řešeny desetiletí před námi a dnes jsou ve stavu spokojenosti všech zúčastněných. Máme tedy možnost převzít cenné zkušenosti a „neklopýtat přes zbytečné překážky“. Stát i při dosavadní pomalosti a nešikovnosti činění v této oblasti připravuje svou dotační politiku.

Proto jsem zastáncem projektu komfortního bezbariérového rozšíření kapacity společného bydlení pro seniory a proto jsem pro realizaci jeslí v obci. Jsem rád, že se zastupitelstvo obce přiklonilo k provedení prvních kroků pro rozhodnutí o stavbu  moderního pobytového zařízení pro seniory v obci. V úvodu bude odkoupen stavební pozemek o rozloze 40 arů a na něm bude vypracována úvodní studie umístění stavby  pro následné rozhodování.

Zájem o  zařízení pro seniory , ale i o jesle se v obci nezanedbatelně projevuje a dále se zintenzivní s uváděným přírůstkem počtu obyvatelstva. Nutné je  připravit v předstihu dobré projekty a ty pak realizovat  v pravý čas,  nejlépe za pomoci i státní podpory, která je touto vládou připravována pro období do r. 2018.

Dle mého názoru nemůže zastupitelstvo obce  tyto závažné momenty „postavit na vedlejší kolej“, ale musí se jim včas v předstihu věnovat.

   Dětmarovice, 19.06.2014, Ladislav Rosman - starosta obce


 

   1.MÁJ – Den osvobození obce Dětmarovice.

       Vážení spoluobčané,

       dovolte, abychom si  po roce znovu připomněli, že obec Dětmarovice byla osvobozena 1. května 1945 od fašistické poroby.

   1. květen je rovněž světově uznávaným Svátkem práce. S odstupem času jakoby pro nové generace již tento důležitý mezník v našich dějinách ztrácel na významu. Považuji ale za potřebné tento mezník připomenout, jakkoliv za ním nastoupilo období totalitního systému se všemi důsledky pro  další vývoj naší společnosti.

   Podstatné je si stále připomínat strašlivost válečné mašinerie 2. světové války a hlavně její oběti na životech, desítek milionů převážně mladých perspektivních lidí, kteří  v této válce padli za to, abychom i my, jako národ nevymizeli z mapy, ale aby mohla pokračovat naše národní identita v srdci Evropy. Tato identita byla zločinným německým a evropským fašistickým systémem cílevědomě potlačována a zcela reálně historicky velmi ohrožena. Našim dětem je potřeba tyto věci stále vysvětlovat.

  Dnes již můžeme věnovat tehdy ztraceným životům jen tichou vzpomínku. Je ale dobré mít stále na paměti trvající realitu možného ohrožení naší společnosti z ohnisek napětí prakticky po celé planetě, ale zvláště z oblastí, které nám již  nejsou příliš vzdáleny. Zbraňové systémy jsou od 2. světové války zcela v jiné kategorii dokonalosti a ničivosti. Mezikontinentální vzdálenosti nejsou překážkou a skeptici připomínají, že lidstvo je nepoučitelné a historie se opakuje.

   Domnívám se, že v rukou každého z nás jsou možnosti uplatňování pozitivních přístupů k řešení problémů i zdánlivě neřešitelných sporů. Východisko z těchto situací bývá téměř vždy na půli cesty, ať to je na poli domácností, sousedských vztahů ale i vztahů mezi státy světa, které opět představují potenciální nebezpečí válečných konfliktů. Byl bych rád, abychom si tento moment u příležitosti 69 let po poslední kruté světové válce mimo jiné též připomněli.

Dětmarovice, 28.04.2014, Ladislav Rosman - starosta obce


 

Vážení spoluobčané,

    dovolte mi, abych krátce reagoval na některé informace typu „jedna paní povídala“, které v obci poškozují zastupitelstvo, jehož mandát již letos bude na podzim končit.

  Zaslechl jsem například, že finančně náročné, poslední roky realizované investiční akce uvrhly obec do dluhů. K tomu zodpovědně uvádím, že obec nemá ani jednu korunu dluhu, naopak, finanční stav na účtech obce je historicky výrazně nejvyšší. Převaha „nákladných“ staveb byla pořízena ze státních dotací, namátkou připomínám zateplení školek a sběrný dvůr.  Rovněž nové povrchy některých místních komunikací byly realizovány s přispěním dotací OKD a státu. Znovu opakuji, že obec v historii nikdy neměla tak dobrou finanční pozici pro další rozvoj jako má od roku 2013 včetně.

  Proto jsme si mohli dovolit realizaci staveb a oprav již v roce 2013 v celkovém objemu přes 20 mil. Kč a v roce 2014 je plán investic schválen zastupitelstvem v plném členění, které jsem uváděl v předchozím březnovém vydání, opět v hodnotě díla přes 20 mil. Kč.

 Na těchto finančních předpokladech lze stavět další reálné plány rozvoje obce ještě v rychlejším tempu než tomu bylo od roku 2011. Obec má zcela jiné možnosti financování než tomu bylo v minulých funkčních obdobích. Jen je potřeba racionálně zvažovat cíle a postupy k nim vedoucí.

   Rovněž jsem zaslechl, že ta tam je hospodárnost vedení obecního úřadu, že bují sociální vymoženosti pro pracovníky obce a odměny se zase „mastí“ podle kamarádství. I tyto zvěsti jsou nesmyslné. Sociální fond pro zaměstnance obce je věcně ten, který jsme po redukci toho původního, platného do roku 2010 nově schválili jednomyslně současným novým zastupitelstvem a dále nedávno ještě dále „okrouhali“ například o odměny při jubileích. Tyto Zásady soc. fondu z roku 2011 jsou po tomto uvedeném dalším „okrouhání“ stále platné, navíc byla nedávno ještě vypuštěna i  možnost bezúročných půjček. Žádné další „prebendy“ , jak je někdy slyšet. Přiznávané odměny jsou zásadně zásluhové a konkrétní zásluhovost je u jednotlivých pracovníků po měsících sledována a vyhodnocována. Pracovníci úřadu mají motivaci a již delší dobu vědí, že vyšší odměny jim nejsou vypláceny bez projevené iniciativy, jen za běžné splnění úkolů. Velký význam je kladen i na  vstřícný přístup k občanům a je sledována zpětná vazba, tj. reakce občanů na práci úředníků.

  Velmi si vážím toho, že se tato od dřívějška odlišná praxe na úřadě dobře zaběhla. I tak je ale objem peněz vyplácených za odměny cca poloviční oproti předchozímu funkčnímu období. Obecně lze říci, že pracovníci úřadu vykazují trvale vyšší výkon za menší odměnu. Bez jejich aktivity by se dílo nemohlo dařit, což je potřeba si uvědomit. Jejich práce si velmi cením.

  Dále jsem zaslechl, že se na zastupitelstvech jen hádáme, že zastupitelstvo nedobře odhlasovává další postupy a práce pak vázne. Opět to není pravda. Osobně si zastupitelů vážím za jejich konstruktivní přístup při řešení i složitých nastolených problematik. Převládá přitom jednoznačně pozitivní náhled ve prospěch rozvoje obce, což je snad vidět. Jinak bychom přece nemohli 95 % všech programových záležitostí schválit pro realizaci, nemohli bychom pak udělat tento rozsah díla za relativně krátkou dobu, zatím pouhých tří let,… a suma prací letošních se už začíná naplňovat.

  Znovu chci za tyto pozitivní přístupy poděkovat zastupitelům a všem svým spolupracovníkům, na úřadě i v obci. Bez těchto přístupů by se věci nemohly dařit. Věřím, že dosavadní trendy rozvoje obce budou dále zdokonalovány do konce tohoto volebního období, a pak i v budoucnosti.

Dětmarovice, 08.04.2014, Ladislav Rosman - starosta obce


 

Vážení spoluobčané,

    v poslední době se setkávám s názorem, že angažmá do politiky a veřejného dění je jen pro „lidi s velmi silným žaludkem“. Většina z nás chce žít v normálním slušném světě a bez zbytečných konfliktů, které však přesto denně naše demokracie přináší od nejvyšších pater řízení státu až po obec. Slyším dokonce některé naše vážené spoluobčany v obci říkat, že čekají na konec volebního období a pak „již nikdy“ ne do zastupitelstva, případně do jiných orgánů řízení v obci.

  Jakkoliv tyto postoje někdy chápu, domnívám se naopak, že do politiky by se mělo dostat co nejvíce moudrých, dobrých a aktivních lidí, schopných se domluvit bez zbytečných stresů, konfliktních situací a cíleného ubližování jeden druhému. Demokracie je v prvé řadě o schopnosti se dohodnout – ale se přitom takzvaně „nepozabíjet“ jen kvůli vítězství mého názoru, nebo zájmu. Agresivní jedinci by v řízení obce až státu neměli převažovat.

   Je též nešťastné, že lidé, dříve setrvávající v přátelských vztazích , se jsou v politických půtkách schopni „na smrt“ pohádat i pro věci, v nichž jde doslova „o nic“ nebo jen o málo.

  To vše , i  jiné momenty, nám přináší demokracie, zvláště ta naše česká, stále ještě nezralá, ale i ovlivněna některými nepěknými vlastnostmi lidí obecně.

  Za sebe a naši obec bych rád poprosil naše občany, aby v tomto volebním roce nezrezignovali z účasti na ovlivňování dalšího rozvoje obce a státu. Velmi záleží na tom, aby v zastupitelstvech byli racionálně uvažující slušní lidé, schopni potlačit někdy bouřlivé emoce i svá „ega“ a schopni uvažovat s nadhledem, ve prospěch rozvoje obce. Velmi bych chtěl poprosit o angažovanost a zájem o dění v obci u lidí středního věku, se zájmem o pěkný vzhled naší obce, se zájmem o co nejlépe fungující školní zařízení, o zkvalitnění využití volného času v naší obci, o rozvoj v kulturní oblasti, o péči o seniory, o mladé rodiny, udržování dobrého stavu přírody, památek v obci, apod. To jsou důležité věci – ty, které zůstanou v obci pro další generace. Stranickost byla v komunální úrovni vždy méně podstatná a tak to je i nyní.

   Rozhodně nevidím úspěšnost naší obce v řevnivosti mezi lidmi a stranami, v aroganci prosazování názorů, ve využívání například i lživých praktik, podpásového jednání, apod. Obec nebude též o nic úspěšnější, když budeme mít například v Okénku štvavé články občanů, i  funkcionářů obce, s účelově podanými  polopravdami. Vzájemným špiněním texty v novinách si dle mého názoru v rozvoji obce vůbec nepomůžeme. Naopak!

  Jsem přesvědčen, že většinově lidé v naší obci pochopí důležitost tvořivé angažovanosti a že se dále zvýší aktivita zejména mladší generace pro prosazování a podporu dalších dobrých směrů rozvoje obce.

Dětmarovice, 14.02.2014, Ladislav Rosman - starosta obce


 

Investice a opravy dle rozpočtu obce na rok 2014

 Vážení spoluobčané,

        naše obec nyní disponuje mnohem většími finančními prostředky pro  investice než tomu bylo ještě před rokem 2013, což je dobrý předpoklad pro další rozvoj obce. Jsem rád, že zastupitelstvo obce 18.12.2013 odsouhlasilo další dobré investiční postupy pro zvelebení obce a zlepšení života pro naše obyvatelstvo. Zásobník dalších investičních postupů až do roku 2020 je m.j. uveden v Rubrice starosty na adrese www. Postup obce do r. 2020. Materiál je samozřejmě k případné korekci a doplnění dle dohody lidí v naší obci. Prosím, nebojte se přijít se svými nápady a požadavky.

      Pro rok 2014 je uvažováno s následujícími hlavními položkami rozvoje obce :

 Na prvním místě je předpoklad zahájení stavby kanalizace v aglomerační části obce dle připraveného projektu. V záměru jsme měli již třetí přihlášení na dotační titul Státního fondu životního prostředí, jehož vyhlášení s „čerstvými“ penězi na období 2014-2018 bylo avizováno již na leden 2014. Bohužel dotační titul s velkou pravděpodobností nebude v roce 2014 vyhlášen, takže na březnovém zastupitelstvu musíme již podruhé rozhodnout o případném zahájení stavby bez dotace.  Dle odhadu se v první etapě stavby proinvestuje cca 15 mil. Kč, přičemž na rok 2014 je plánována poměrná část. Z velkých investic je nutno uvést ještě zateplení velké DPS č. p. 670 dle schváleného projektu a dále stavbu dvou inteligentních semaforů pro regulaci provozu na komunikaci I/67. K menším investicím náleží záměr zateplení budovy Hasičské zbrojnice a dále sálu Motorestu v Koukolné, což je dílo, které spolu s ostatními dohodnutými postupy dále zlepší vzhled přirozeného centra v části obce Koukolná. Dle finančních možností je zde ještě „pod čarou“ sjezd na parkoviště, jehož realizací bychom tuto důležitou část obce „dotvořili“ do slušné podoby. Jako nezbytné se dále jeví provedení nákladné generální opravy hygienického zařízení v Dělnickém domě včetně navazující odpadové kanalizace.  Z rozpočtu obce bude částečně financováno velké plánované dílo dle již existujícího projektu ZŠ a stavebního povolení. Jedná se o projekt moderního sportoviště v areálu školy s odhadovaným nákladem kolem 7 mil. Kč, přičemž spolufinancování obce se předpokládá ve výši „doložení“ částky nad možnosti investičního fondu ZŠ, který činí cca 4,5 mil. Kč. Kč. Jsme přesvědčeni, že toto sportoviště k dnešní době v obci patří a bude sloužit nejen žákům ZŠ, ale i občanům.

     Zcela nově se objevila možnost dotace z NADACE OKD na renovaci dřevěného oltáře Nebrojovy kaple dochovaného z r. 1860, proto jsme si dovolili zastupitelstvu na tuto položku navrhnout finanční prostředky v objemu 300 tis. Kč s rezervou, a využít možnost předmětné dotace. Restaurace oltáře je časově náročná, pro instalaci hotového díla v r. 2015 je nutné práce zahájit v r. 2014, přitom využít v tomto roce i možnost přihlášení akce k dotaci.

    Předložené projekty jsou zaměřeny na protipovodňová opatření, záchytné povodňové nádrže jsou ale zatím pod čarou. Tyto protipovodňové stavby budou s velkou pravděpodobností i s možností dotace státu a vrátíme se k nim aktuálně na březnovém zasedání zastupitelstva obce. Schváleno je i zpracování projektu nové komunikace včetně odvodnění v problematickém úseku tzv. „Dolku“.

    V oblasti oprav je výrazná investice do nového asfaltového povrchu např. na komunikaci na Zálesí a dále je v plánu rekonstrukce chodníku u bytovek. Obecně bude kvalitě místních komunikací věnována velká pozornost. Na opravu výtluků je opět uvažována obvyklá částka 1 mil. Kč.

    Osobně se velmi těším na jarní zahájení realizace všech uvedených investic.

Dětmarovice, 03.01.2014, Ladislav Rosman - starosta obce


 

Paralela nejúspěšnějších ekonomik Evropy. 

    Pozorný čtenář novin a sledovatel celkové situace v Evropě a ve světě ví, že tahounem ekonomiky v Evropě je Německo, výborně se ale daří i Rakousku, Nizozemsku, Belgii a severským zemím. Podotýkám v této souvislosti asi čtyři  skutečnosti : 1/ našinec se srovnává s touto špičkou, 2/ našinec nadává, že jsme stále pozadu, a proto se má hůře, 3/ našinec chce mermomocí do té špičky, bohužel se mu však moc nechce „přidat do kroku“, 4/ našinec čeká „shůry“ samočinné zlepšení a nepřestává se beznadějně srovnávat se špičkou.

  Pozor, našinec nechť se nemýlí, nic není totiž většinou zadarmo. Ty vyspělé ekonomiky mají ve svém  solidním základu dlouhotrvající, koncepčně dobře vybudované a fungující národní hospodářství, které bylo schopno překonat i velké překážky typu sjednocení Německa, krize ve světě, evropské útlumy odbytu, restrukturalizaci průmyslu v západní Evropě,  apod. Poznal jsem řadu západních firem a zjistil jsem, že pracovní tempo je zde kupodivu jen průměrné, sociální vymoženosti a platy ale velmi slušné, lidé usměvaví i po odchodu z práce, lidé schopni se v obcích sdružovat a bavit, držet „pohromadě“, těšit se „dětsky“na výroční slavnosti ve městě, atd. Ale i s chybami v práci, s chybami v předaném díle, s neúspěchy v komerci, se ztrátami v jinak úspěšných firmách, atd. To patří k životu všude.

  Celek tam však i přes „rušivé události“ funguje na naše poměry nadstandardně a u nás můžeme jen tiše závidět „až do aleluja“. Zásadní rozdíly proti poměrům u nás jsou asi zřejmé. Zajímavé je, že tyto vyspělé ekonomiky mají seriozní plánování na několik let dopředu, mají vizi státu, energetiky, průmyslu, zemědělství, atd. Ví se, čeho se chce do pěti let dosáhnout, je to cíl, ke kterému se má stát plánovitě dostat i s těmi rušivými událostmi v programu. A lidé kupodivu s nadhledem počítají i s tím, že se vše nepovede…, cíl je však po dobu funkčnosti „svatou záležitostí“. Nebo je dle potřeby většiny a ve vztahu k vývoji upraven. Absence těchto vizí u nás v ČR je evidentní = dle mého názoru velký nedostatek č. 1, někteří činovníci jsou u nás dnes přesvědčení o tom, že plánování a vizionářství je socialistický přežitek a hlásají bez uzardění, že je dobře, že se to nikdy nevrátí… To platí i pro naše „obecní poměry“.

 Nedostatkem č. 2 je soubor některých nepěkných vlastností lidí, kteří se hlásí do politiky a tam pak negují své konkurenty podpásovými a nevybíravými způsoby tak, že jsme svědky například rozhádanosti celé politické scény v nejvyšších patrech státu. Pak už se hádá každý s každým, bez ohledu na politickou příslušnost, jsme svědky rozvratu velkých stran a neuvěřitelných dalších politických“kotrmelců“. Pozor, tyto politické stavy mají za následek i vážné ochromení činnosti ministerstev, nezájem o problémy regionů, důsledkem jsou např. i nedostatky v čerpání evropských dotací, apod. V častém střídání lidí ve vedení státu jsme u nás mistři. Neexistuje pak rozumná kontinuita, nikdo netvoří smysluplné koncepce a strany se předhánějí ve způsobech pohany činění vládnoucí garnitury. Pokud si myslíme, že to tak funguje i ve špičkových ekonomikách, jsme na hlubokém omylu. Mimochodem, pokud není ministr odborníkem v řízeném oboru, považuji to za velký nedostatek. Kdo potom má vytvořit správnou vizi resortu ? A pokud si myslíme, že stav rozhádanosti a kritiky za každou cenu má být standartem demokracie, jsme opět na omylu. V atmosféře chaosu, neklidu a rozhádanosti nemůže fungovat dobře ani stát, ani obec.

   Předvolební doba nám dává tentokrát možnost srovnání s Německem a Rakouskem, kde se též „čerstvě“ volilo. Jen trochu pozornější čtenář denního tisku odhadne, že za hranicemi to je jaksi ve větším poklidu (pozor, např. Itálie již má své specifikum), až eleganci. Skandály jen mimořádně, strany jsou klasického typu, nové se neobjevují, velké strany drží pevně „pohromadě“, lépe se hledá konsensus mezi stranami po volbách, a…TÁHNE SE, více méně v pohodě, ZA JEDEN PROVAZ - jedním směrem. Právě v tom ale tkví úspěch! Naším nedostatkem č. 3 je dle mého názoru fakt, že to předmětné „táhnutí za jeden provaz“ není zrovna naše parketa.

  Myslíme si, že je lepší mít jako voličský komfort přehršel malých, stále nových, hádajících se stran a nových politických směrů? Myslíme si, že je dobré mít rozhádané velké strany a vytvořit jim pak různě názorově orientovaná křídla? Volič to určitě „ocení“… Výsledkem voleb může být ale nakonec nový vládní, předem rozhádaný slepenec, z jehož případné další neschopnosti a nejednotnosti může chudáka našince i dopředu například „pojmout veliká hrůza“.

Dětmarovice, 09.10.2013, Ladislav Rosman - starosta obce


 

VIZE OBCE V ROCE 2020.

 

    Vážení spoluobčané,

v zastupitelstvu obce dne 18.9.2013 byl mimo jiné projednán a vzat na vědomí  vstupní podkladový materiál pro nasměrování rozvoje obce do roku 2020. Kdo situaci v obci sleduje, dá si poslední úvodník Dětmarovického okénka do této souvislosti.

 Podkladový materiál je nazván „Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020“ a je dán naší veřejnosti k vyjádření a k postupnému dopracování do podoby, která bude pro nás občany co nejlépe akceptovatelná. Věcně je plán náročný, ale při udržení tempa rozvoje obce reálný. Financování rozvoje je rovněž reálné, počítá se samozřejmě s dotacemi stávajícího typu, s dotacemi v rámci Místní akční skupiny Bohumínsko, jíž je naše obec členem, ale nejvíce spoléháme na naše výrazně lepší podmínky financování obce, které nastaly z nového rozpočtového určení daní a z přínosu z daní z nemovitostí.

  Podstatná část textu je vize, tedy předpokládaný stav obce v r. 2020, důležitý cílový stav obce, jakou ji chceme mít. Další postup a financování dle aktuálního stavu rozpočtu  se této vizi vždy již přizpůsobí po schválení záměrů v zastupitelstvu obce.

 Spoléháme především na mladé lidi v obci, že budou věcně na programu rozvoje spolupracovat, že v něm budou chtít uplatnit své náměty. Návrh časového postupu do roku 2020 si můžete otevřít na adrese: www. Postup obce do r. 2020, přičemž se Vaše konstruktivní nápady k němu očekávají na adrese schránky : vize2020@detmarovice.cz . Budu velmi rád, když budou Vaše příspěvky neanonymní a bude možno tak konkrétní nápady dobře komunikovat a spolu dotvářet. Jsme opravdu „na jedné lodi“ a náš zájem o co nejlépe fungující obec bude určitě v souladu.  Ještě více než elektronické vzkazy uvítám osobně Vaši návštěvu za účelem projednání Vašich námětů.

  Chtěl bych oslovit především Vás, mladé, abyste se nebáli přijít s dobrými nápady. Vždy mne bude mrzet od začátku negativní přístup k uvedenému podkladu, setkal jsem se i s jeho zesměšňováním, ale vždy od lidí, kteří nad rozvojem obce nepřemýšlejí. Tito lidé nikdy obci nic pozitivního nedají, neboť jejich úmysly jsou zaměřeny jiným směrem a nelze s nimi proto ve společném díle příliš počítat.

  Těším se na Vaše nápady, náměty a na příští spolupráci.

Dětmarovice, 25.09.2013, Ladislav Rosman - starosta obce


 Jaká bude obec Dětmarovice v roce 2020 ?

     Vážení spoluobčané,

   odpověď na tuto otázku máme zásadně ve svých rukou, tj. obec bude taková, jakou si ji uděláme, jak se v ní budeme chovat a  vzájemně se snášet.  Léta rychle utíkají a rok 2020 není vůbec daleko. Sice vcelku ojediněle, ale přece, je mi vyčítáno, že v tisku zpravodaje obce dost podrobně popisuji  postupy prací na investicích tak jak jsou schváleny zastupitelstvem pro konkrétní rok. Dokonce jsem zaslechl i názor, že se jedná o samochválu, apod. Mohu Vás ale ubezpečit, že se jedná jen o to, aby byli naši spoluobčané informováni  jak se i z jejich daní peníze využívají pro rozvoj obce a další zlepšení životních podmínek v obci. A jsem rád, že převažuje na toto podrobnější informování spoluobčanů spíše pozitivní náhled.

  Nejde vůbec o to, abych tvrdil, že v obci je vše bezvadné a jsme všichni „happy“(spokojeni-šťastni), což je snad z dosavadních informací zřejmé. Také nelze všechno řešit naráz, důležité je shodnout se na prioritách, co dříve, co později. Podstatné je, že pro období od roku 2013 včetně má obec více finančních prostředků a její rozvoj se může zrychlit. Pomyslný „balík“ problémů obce k řešení je poměrně detailně znám a je z něj vidět, že ke stavu „happy“ máme ještě v obci dost daleko.  Nyní jde ale o to, abychom brali jednu věc za druhou v dohodnutém pořadí a řešení co nejlépe zvládli.  Rok 2020 doporučuji jako časový mezník, ke kterému bychom si mohli v zastupitelstvu obce schválit rámcovou vizi stavu obce a k této vizi nasměrovat reálné postupy v praxi.  Velikost toho pomyslného balíku nedostatečností  v obci můžeme dnes nastínit například takto :

-          Z obecních budov schází  opravit  fasády budov -Rumcajs, Hasičská zbrojnice, DPS velká, motorest sál, hájenka, SK, Dělnický dům .Okna jsou , kromě hájenky,již všude vyměněna, potřeba zateplení u těchto budov,

-          V obci není realizováno úsporné LED osvětlení

-          V obci schází moderní sportoviště pro občany, sportoviště u ZŠ vyžaduje modernizaci

-          Postupně lze očekávat nárůst zájmu seniorů o bydlení se základní obsluhou, typ DPS, obec nemá další, ani nouzové,  ubytovací kapacity

-          V obci nejsou jesle ani podobné zařízení pro děti do dvou let věku, zájem o zařízení je registrován

-          Obec má z nezanedbatelné části i  prašné cesty a místní komunikace obecně vyžadují opravu povrchu

-          Obec potřebuje odkanalizovat středovou aglomerační část i část Koukolná

-          Obci scházejí uvažované protipovodňové stavby, nutno řešit i místní odvodnění

-          V obci jsou nevypořádaná vlastnictví pozemků pod místními komunikacemi

-          Obec nemá rekreační oblast a není  turisticky přitažlivá

-          V obci není  zavedeno seniortaxi, ani podobná služba

-          Dělnický dům není zdaleka využit, restaurace má minimálně hostů, nevyhovuje soc. zařízení

-          Není využit sál Motorestu Koukolná, schází zde parkoviště k restauraci

-          Kvalita ovzduší v obci není dobrá /regionální problém/

-          Obcí projíždí za 24 hodin kolem 10.000 aut, jedna třetina nákladních /regionální problém/

    Vůbec si nečiním nárok na úplnost tohoto seznamu a budu rád, když jej další lidé věcně dále dotvoří. Též v seznamu nenajdete problémy k řešení typu :  nesnášenlivost některých občanů, jejich netolerantnost, absence společného „tahu na branku“, nekorektnost , závist, neschopnost objektivního posouzení stavu věcí, apod. Přitom právě tyto uvedené problémy vztahového charakteru mohou potenciálně velmi negativně i  některé postupy v obci ovlivnit a brzdit. Dobré ale je, že zastupitelstvo obce je velký „kolektivní rozum“ zvolený zodpovědnými  voliči a tak je dobrý předpoklad, že optimální návrh řešení vždy převládne. Věřím, že i nasměrování rozvoje obce do roku 2020 zastupitelé zodpovědně posoudí tak, aby to bylo dále k obecnému prospěchu.

Dětmarovice,
05.08.2013, Ladislav Rosman - starosta obce

 

Program obce v sociální a komunitní oblasti  pro následující období.

 Jak jsem zmínil již dříve, i naše obec musí počítat se zrychleným tempem přírůstku počtu seniorů. V obci je již teď potenciálně zájem o levnější ubytování pro lidi starší, hendikepované, ale i lidi bez stálé práce – přitom slušné spoluobčany. Trend je to v podstatě celosvětový a ani u nás v obci nelze před ním zavírat oči. Sociálně nejlépe zabezpečené obyvatelstvo je ve skandinávských zemích  a v dalších zemích s rozvinutým sociálním státem, především v Německu a Rakousku. Jsou to země s velkou podporou veřejného sektoru, který pak má možnost sociálně dobře nastavený systém i financovat.

V našem státě jsou dnes sice v souladu se současnou politikou úspor trendy zatím vůči seniorům diametrálně jiné, nicméně se domnívám, že se jedná o dlouhodobě neudržitelnou situaci, která bude vystřídána koncepcí v souladu s činěním ve jmenovaných vyspělých zemí Evropy. Jakkoliv lze v tomto ohledu současnou vládu u nás kritizovat, pro obce našeho typu byly daňové příjmy od roku 2013 nastaveny lépe, obec má, a bude mít více finančních prostředků, což mimo jiné vytváří i předpoklad dalšího propracování oblasti péče o seniory, sociálně potřebné lidi, ale i například pro oblast života mladých rodin. Rovněž je zde vidět narůstající státní podpora do oblasti investic v sektoru mateřských škol a zařízení sociální péče. Obec však musí mít připraveny reálné projekty, jinak se o podpoře může jen hovořit a dotace obec nebude umět využít.

Domnívám se, že v nedaleké budoucnosti bude potřebovat obec rozšířit možnosti bydlení pro seniory, protože stávající domy s pečovatelskou službou nebudou stačit. Jestli to budou byty opět s pečovatelskou službou nebo byty jiného typu, neumím zatím říci. Proto spolupracujeme s odborníky na tuto problematiku sociálního zaměření a chtěli bychom pak předložit zastupitelstvu obce ke zvážení rozumně nastavený program rozvoje obce v tomto směru tak, aby jej bylo možno v následujících letech nejen stanovit, ale hlavně finančně z rozpočtu obce dobře zrealizovat. Víme, že lidé ubytovaní v našich domech s pečovatelskou službou si možnosti bydlení v těchto objektech váží a mimo jiné si jsou vědomi i rozdílnosti nákladů ve srovnání s ubytováním jinde. V obci bychom dle mého názoru měli vytvořit i v následujících letech koncepci pro ubytovávání našich občanů seniorů v našich sociálních bytech stále i s tou přitažlivostí výhodných nákladů na bydlení, případně i se základním obsloužením lidí bydlících v těchto bytech.

Co se týče podpory mladých rodin v obci, je zde, dle mého názoru,  potřeba výhledově realizovat jesle. Vyplývá to i ze zájmu mladých maminek o toto zařízení. Rád sděluji, že se rada obce dohodla se ředitelem základní školy na možnosti otevřít v budově mateřské školy Koukolná zatím tzv. třetí oddělení pro děti ve věku pod tři roky, čímž požadavku maminek  částečně vyhovíme. Toto oddělení je potřeba vybavit a přijmout nové pracovní síly, což obec bude něco stát jak v oblasti investic, tak v oblasti mzdových nákladů. Koncepci jsme měli připravenou  pro zasedání zastupitelstva v březnu a byl jsem dopředu přesvědčen o pozitivním náhledu našich vážených zastupitelů na předmětnou problematiku, velmi související i se „sociálním komfortem“ života v obci.

Celá problematika dalšího rozvoje sociální oblasti v obci je ale  poměrně složitá, vyžaduje i konsenzus lidí v obci, je spojena s investicemi a jinými náklady. Problematika sociální starostlivosti vyšla v dotazníku MAS našeho regionu z hlediska důležitosti hned na třetím místě za čistotou ovzduší a za bezpečností  života v obcích. Jsme již v kontaktu s lidmi, kteří problematice lépe rozumí a jsou dobře disponováni pro prognozu vývoje v našem regionu a v naší obci. Je to důležité téma, na kterém bude obec pracovat. Uložili jsme si úkoly, které povedou k osvětlení celé problematiky a stanovení  dalšího optimálního postupu v sociální a komunitní oblasti života v naší obci.  Naráz to „přes koleno“ nezlomíme, vše chce svůj čas, ale pracovat na tématu se musí trvale. Zároveň by se toto téma nemělo zneužívat například ke zviditelňování skupin lidí a strašení obyvatelstva „sněhulákem v létě“. O postupech budete, vážení spoluobčané, informováni.


Dětmarovice, 01.04.2013, Ladislav Rosman - starosta obce


 

V případě zájmu občanů o setkání s místostarosty jsou k dispozici vymezené pravidelné časové úseky každé pondělí od 15. hod. V této době bude vždy minimálně jeden z místostarostů přítomen v budově obecního úřadu, zájem o setkání není nutno předem oznamovat. Starosta je k dispozici pro setkání s občany každodenně dle vypsané pracovní doby. Doporučuje se předchozí oznámení termínu návštěvy na sekretariátu obecního úřadu , tel. 596 540 140.

Ing. Ladislav Rosman – starosta obce


 

 

[CNW:Counter]

     
 

Počasí na web


Zajímavé odkazy

 

Města a obceÚřad vlády České republiky 
   
ARES

Elektronické formuláře

Pruvodce po Česku

      

 
 
 
webmaster: Václav Kyjonka