Dětmarovice
Oficiální stránky obce
       
ObecZastupitelstvoRada
Výbory a komise
Právní předpisy obce
Veřejné zakázky
 
Úřední deska
Podatelna
Územní plán
 
Základní škola
Zdravotní střediska
Místní knihovna
Historie obce
Geografické údaje
Fotogalerie obce
Mapa
Doprava
Služby
Spolky
Podnikatelé
Záznamy seismického jevuÚtulek pro psy
   
 

           

 

        

 

 
 
 

 
  

Obecní úřadRubrika starostyAktualityDětmarovické okénkoRozhlasové relaceInvestice a opravy

Územní plán 

 

Územní plán - veřejné projednání

 

 

Územní plán - veřejné projednání (48MB - samorozbalovací archív)

Nebo samostatně:

                     Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu 
                                        územního planu Dětmarovice - návrhu opatření obecné povahy včetně
                                        vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území a oznámení o konání
                                        veřejného projednání.

Textová část
                      ÚP_Dětmarovice_Odůvodnění.pdf
                      ÚP_Dětmarovice_Naturové_posouzení.pdf
                      ÚP_Dětmarovice_Posouzení_SEA.pdf
                      ÚP_Dětmarovice_vyhodnocení_vlivů_na_udržitelný_rozvoj_území.pdf
                      ÚP_Dětmarovice_Návrh_06_14.pdf
                      ÚP_Dětmarovice_Odůvodnění_06_14.pdf

Grafická část
                       I_1_ZAKL_Členění.pdf
                       I_2_HLV.pdf
                       I_3_DOPRAVA.pdf
                       I_4_VODA.pdf
                       I_5_ENERGETIKA.pdf
                       I_6_VPS.pdf
                      II_1_KOORDINAČNÍ.pdf
                      II_2_ZPF.pdf
                      II_3_SVZ.pdf

 


Projekt "Územní plán Dětmarovice" je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

Územní plán sídelního útvaru Dětmarovice

 

(zveřejnění informací v souladu s § 165 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů).  

Územní plán sídelního útvaru Dětmarovice byl schválen obecním zastupitelstvem dne 22.9.1994 pro správní území obce Dětmarovice (katastrální území Dětmarovice a Koukolná).

Zpracovatel: Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Josef Starý

Dále jsou v platnosti jeho změny:

Změna č. 1 schválená dne 20.12.1999
Změna č. 3 schválená dne 19.6.2002
Změna č. 5 schválená dne 21.9.2005
Změna č. 6 schválená dne 30.9.2009

Zpracovatel změn: Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jana Šimíčková

 Do Územního plánu sídelního útvaru Dětmarovice včetně jeho změn je možno nahlížet na Obecním úřadě Dětmarovice, stavebním úřadě, a taktéž u úřadu územního plánování, kterým je Magistrát města Karviné, odbor rozvoje.

Platný územní plán - Změna č.6

Soubory ke stažení:

1) Komplexní urbanistický návrh (8 MB)

2) Veřejně prospěšné stavby (4 MB)

3) Plán využití území - zonace (6 MB)

4) Doprava (4 MB)

5) Vodní hospodářství ( 4 MB)

6) Energetika, spoje (4 MB)

7) Širší vztahy ( 25 MB)

 


 

Územní plán Dětmarovice

 

Obec Dětmarovice má zpracovaný návrh nového územního plánu. Projekt "Územní plán Dětmarovice" je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

Zde bude zveřejněn nový územní plán po jeho schválení.


 
 
 
 
 
 

[CNW:Counter]

     

Počasí na web


Zajímavé odkazy

 

Města a obceÚřad vlády České republiky 
   
ARES

Elektronické formuláře

Pruvodce po Česku

      

 
 
 
webmaster: Václav Kyjonka