Obec Dětmarovice

Prodej známek na popelnice na rok 2018

02.01.2018

.Ceny za odvoz odpadu pro rok 2018

 

Četnost odvozu,  typ nádoby

 

  Částka

1 x 4 týdny (max. pro 2 občany v domě)

Popelnice 110 l

 

0

1 x 2 týdny

Popelnice 110 l

 

500,-

1x 2 týdny

2 ks  popelnice 110 l  nebo 

1 ks 240 l

 

1500,-

1 x 2 týdny

Popelnice na bioodpad  240 l

 

500,-

1x týden

3x Kontejner 1100  l

(bytovky č.1049-1052 )

 

12 000,-

1x 2 týdny

Kontejner 1100 l  (bytovka č. 6,1033)

 

2 000,-

                  POPLATEK  ZA PSA  NA ROK                     100,-KČ