Obec Dětmarovice

Oznámení o pokračování v realizaci stavby kanalizace v lokalitě Koukolná

21.03.2018

Vážení občané oznamujeme Vám, že od 22.01.2018 budou zahájeny výkopové práce na stavbě „Decentralizované odkanalizování obce Dětmarovice – I. etapa Koukolná“. Při výkopových pracích bude uloženo kanalizační potrubí do tělesa místních komunikací. Z tohoto důvodu budou probíhat v  11 etapách úplné uzavírky dotčených komunikací. 

Termín úplných uzavírek provozu na místních komunikacích je stanoven od 22. ledna 2018 do 19. srpna.
Pro jednotlivé etapy je pak termín uzavírky upřesněn následovně:

1. Etapa – realizace 21.1.2018 -7.2.2018

Místní komunikace 5b v úseku od silnice I/67 u domu čp. 37 po dům čp. 450.
Délka uzavírky je 300 m - úplná uzavírka místní komunikace bez objízdné trasy.

2. Etapa – realizace 8.2.2018 – 25.2.2018

Místní komunikace  5b v úseku od křižovatky u domu čp. 450 po křižovatku u domu čp. 1322.
Délka uzavírky je 200 m - úplná uzavírka místní komunikace bez objízdné trasy.

3. Etapa – realizace 26.2.2018 – 11.3.2018

Místní komunikace 5b v úseku od křižovatky u domu čp. 1322 po křižovatku u domu čp. 690.
Délka uzavírky je 140 m – úplná uzavírka místní komunikace bez objízdné trasy.

9. Etapa – realizace 12.3.2018 – 2.4.2018

Místní komunikace 5b místní komunikace 18c a místní komunikace 65c v úseku od křižovatky u domu č.p. 690 po dům č.p. 11K.
Délka uzavírky je 380 m – úplná uzavírka místních komunikací bez objízdné trasy.

8. Etapa – realizace 3.4.2018 – 22.4.2018

Místní komunikace 17c v úseku od křižovatky u domu čp. 690 po dům čp. 678.
Délka uzavírky je 280 m – úplná uzavírka místní komunikace bez objízdné trasy.

5. Etapa – realizace 23.4.2018 – 13.5.2018

Místní komunikace 15c v úseku od křižovatky u domu čp. 450 po dům čp. 760.
 Délka uzavírky je 240 m – úplná uzavírka místní komunikace bez objízdné trasy.

6. Etapa – realizace 14.5.2018- 1.6.2018

Místní komunikace 16c v úseku od domu čp. 904 po dům č.p. 444.
Délka uzavírky je 240 m – úplná uzavírka místní komunikace bez objízdné trasy.

7. Etapa – realizace 2.6.2018 – 22.6.2018

Místní komunikace 13c a místní komunikace 16c v úseku od domu čp. 440 po dům čp. 652.
 Délka uzavírky je 260 m – úplná uzavírka místní komunikace bez objízdné trasy.

4. Etapa – realizace 23.6.2018 – 8.7.2018

Místní komunikace 5b v úseku od domu čp. 690 po silnici I/67 u domu čp. 10K .
Délka uzavírky je 180 m – úplná uzavírka místní komunikace bez objízdné trasy.

10. Etapa – realizace 9.7.2018 – 22.7.2018

Místní komunikace 6b v úseku od silnice I/67 kolem domu čp. 929 po dům č.p. 358.
Délka uzavírky je 225 m – úplná uzavírka místní komunikace.

Objízdná trasa po místní komunikaci 20 c na pozemcích parc.č. 3963/1, 3999/1, 3999/2, 3998, 3968/2, 3971, 3976, 3649 v k. ú. Dětmarovice a dále po místní komunikaci 7 b na pozemcích parc.č. 3606/4, 3606/3, 3606/2 a 3606/1 v k.ú. Dětmarovice.

11. Etapa – realizace 23.7.2018 – 19.8.2018

Místní komunikace  64c  od domu čp. 199 po dům čp. 294 a část místní komunikace 6b u domu čp. 929.
Délka uzavírky je 80 m - úplná uzavírka místních komunikací bez objízdné trasy.

Tyto výše uvedené realizační termíny se mohou z důvodů nepříznivých klimatických podmínek změnit. V každém případě budeme dotčené majitele nemovitostí informovat před každým zahájením jednotlivých etap.

Po celou dobu uzavírky bude zajištěn bezpečný přístup k jednotlivým sousedním nemovitostem. V případě nutnosti používání motorových vozidel bude k odstavení sloužit záchytné parkoviště na asfaltovém hřišti u mateřské školky v Koukolné. Občané si  na parkovišti mohou po dobu realizace kanalizace odstavit své auto.  Toto parkoviště je po celou dobu stavby monitorováno kamerovým systémem.

V případě dotazů k samotné realizaci stavby se můžete obracet na  stavbyvedoucího realizační společnosti STASPO  Ing.Radima Lukáše,  Tel. 730 162 113,  Mail. lukas@staspo.cz

Mapa

Harmonogram etap

Mapa etap