Obec Dětmarovice

Plán práce Zastupitelstva obce Dětmarovice na rok 2019

02.01.2019

Plán práce Zastupitelstva obce Dětmarovice na rok 2019

Zasedání ZO – středa 16.1.2019 v 17.00 hodin v  Dělnickém domě

1. Schválení  rozpočtu  obce na rok 2019

2. Schvalování žádostí o dotace

3. Projednání studií k výhledu rozvoje obce

4. Různé

Zasedání ZO – středa 13.3.2019 v 17.00 hodin v  Dělnickém domě

1. Informace Policie ČR o stavu  trestné  činnosti  v  roce 2018

2. Informace o stavu v oblasti výstavby kanalizace

3. Rozbory hospodaření obce

4. Různé

 

Zasedání ZO – středa  12.6.2019 v 17.00 hodin v Dělnickém domě

1. Zpráva o stavu v oblasti požární ochrany

2. Informace o stavu v oblasti výstavby kanalizace

3. Informace  o  stavu  přípravy  domova  pro seniory

4. Fungování sběrného dvora

5. Rozhodnutí o variantě rozpočtu obce na rok 2020

6. Různé

 

Zasedání ZO – středa 11.9.2019 v 17.00 hodin v Koukolné

1. Rozbory hospodaření obce k  31.7.2019

2. Informace o stavu investičních a neinvestičních akcí k   31.7.2019

3. Informace o finančním hospodaření obce

4. Informace o stavu v oblasti změny územního plánu obce

5. Různé

 

Zasedání ZO – středa  11.12.2019 v 17.00 hodin v Dělnickém domě

1. Rozpočet obce a školy na rok 2020

2. Informace o stavu uplatnění a čerpání státních a evropských fondů pro obecní akce

3. Informace o stavu v oblasti výstavby kanalizace

4. Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2019 a plán práce pro rok 2020

5. Zpráva o činnosti kontrolního výboru v roce 2019 a plán práce pro rok 2020

6. Zpráva o  činnosti  výboru pro  životní  prostředí a  hornickou činnost v roce 2019 a plán práce pro rok 2020

7. Plán práce zastupitelstva obce na rok 2020

8. Různé

 

Schváleno usnesením ZO  č.   31/2 ze dne  17.12.2018

 Ing. Ladislav  Rosman , starosta obce