Obec Dětmarovice

Kotlíková dotace 3. výzva

14.03.2019

Základní parametry a výše podpory v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací:

  • vyhlášení výzvy od 10. dubna 2019,
  • příjem žádostí od 13. května 2019,
  • způsob podání žádosti - elektronicky s následným doložením listinné podoby a příloh,
  • ukončení příjmu žádostí 30. září 2020 nebo přijetím 10.000 žádostí,
  • časová způsobilost výdajů od 15. července 2015,
  • zpětné financování ( realizace z vlastních zdrojů nebo z půjčky až následně vyplacení dotace )

Žádosti přijímá a dotace přiděluje a administruje Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 

Kontakt: www.lokalni-topeniste.msk.cz;  tel:595 622 655

POZOR! Již nebudou podporovány kombinované kotle (uhlí x biomasa)!

Kotel na tuhá paliva lze vyměnit pouze za :

- kotel na biomasu s ručním přikládáním - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 100.000,- Kč

  nebo s automatickým přikládáním  - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč

- tepelné čerpadlo - dotace 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč

- plynový kotel kondenzační  - dotace 75 % ze způsobilých výdajů, max. 95.000,- Kč

Podpora je dále navýšena o příspěvek:

pro prioritní území – 7.500,- Kč

o příspěvek kraje – 7.500,- Kč

o příspěvek obce – 10.000,- Kč

Jedná se o poslední dotační kolo. Upozorňujeme, že počínaje rokem 2022 bude platit zákaz spalování v kotlích 1. a 2. emisní třídy! Pokud máte možnost napojení na zemní plyn (přivedená přípojka dosud nerealizovaná), využijte této možnosti. 

Nově: zájemcům o dotaci budou obcí poskytovány na pořízení nového kotle bezúročné půjčky (dotace ze SFŽP), až do výše 100% uznatelných nákladů, na základě smluvního vztahu. Nutností je ale doručené rozhodnutí krajského úřadu o přidělení dotace.

Půjčku lze kdykoliv splatit celou, jinak první splátku tvoří dotace krajského úřadu, zbytek částky lze splácet postupně podle podmínek smlouvy uzavřené s obcí.

Pro podání žádosti o tuto dotaci na půjčky musí znát obec počet zájemců o výměnu kotle s přibližným odhadem nákladů. Pokud splňujete výše uvedená kritéria, uvažujete o výměně starého kotle na tuhá paliva a měli byste zájem o uvedenou půjčku, vyplňte a doručte na Obecní úřad Dětmarovice do 30.4.2019  tento vyplněný dotazník:

 

 

Dotazník k výzvě č. 3 kotlíkových dotací

 Jméno a příjmení žadatele (vlastníka nemovitosti )…………………………………………............................................

Adresa objektu, kde se bude měnit kotel………………………………………………………...........................

Adresa žadatele, není-li stejná…………………………………………………………………

e-mail, telefon………………………………………………………………………………….

Rok výroby starého kotle na tuhá paliva (alespoň přibližně)…………………………………....................

 

Typ nového zdroje:      -  plynový kondenzačníkotel    -  tepelné čerpadlo    -  kotel na biomasu ruční plnění     - kotel na biomasu automatický

 

Odhadovaná částka vč. montáže (konzultujte s odborníkem)

…………………………………........................................................