Obec Dětmarovice

Očkování psů

13.05.2019

Z bezpečnostních důvodů musí být k očkování pes přiveden na vodítku, s náhubkem a v doprovodu dospělé osoby. Pokud byl pes v letošním roce již očkován, předloží jeho majitel doklad o očkování k nahlédnutí při hromadném očkování nebo nejpozději do 30.6.2019 p. Ing. Janě Timko na Obecní úřad v Dětmarovicích. Nedodržení tohoto termínu bude považováno za porušení čl. II ods. 2f) Vyhlášky o chovu psů na území obce Dětmarovice a majiteli může být uložena pořádková pokuta.