Obec Dětmarovice

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ

07.02.2017

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy (tzv. ptačí chřipky)

 

Toto mimořádné veterinární opatření, které je zveřejněno na úřední desce, je vydáváno na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Orlová, v rámci Moravskoslezského kraje.

 

Od 07.02.2017 do 13.02.2017 bude provedeno sčítání drůbeže a jiných ptáků v drobnochovu i v registrovaném hospodářství V OCHRANNÉM PÁSMU. Ochranné pásmo je do 3 km od ohniska ptačí chřipky, které bylo zjištěno v Orlové Olmovci, viz plánek.

Sčítání budou provádět úředníci Obce Dětmarovice, kteří mají pověření starosty obce. Prosíme proto občany, aby v dané věci poskytli potřebnou součinnost.

 

V případě nálezu uhynulých volně žijících ptáků volejte „112“, „150“ nebo můžete uhynulého ptáka odevzdat na SBĚRNÝ DVŮR (dle otevírací doby).

 

V případě uhynulé vlastní drůbeže a ptactva volejte 

 „112“

 „150“

Krajskou veterinární správu -  596 323 943

Státní veterinární správu – 596 781 911