Obec Dětmarovice

Hromadné očkování psů - nový termín

11.05.2020

Na základě zákona č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některých souvisejících zákonů, bude veterinárním lékařem provedeno povinné očkování psů proti vzteklině, které se uskuteční

v  úterý  2.6.2020  na těchto místech v obci:

Obecní úřad                                     8,30   -   9,00 hod     

Nadjezd                                           9,10   -   9,30 hod                 

Restaurace OLMOVEC                        9,40  -  10,00 hod

Restaurace RUMCAJS na Zálesí          11,15  - 11,45 hod

Motorest Koukolná                            13,30  - 14,00 hod

Bývalá restaurace na GLEMBOVCI      14,10  - 14,30 hod

 

Při očkování nutno předložit očkovací průkaz psa.

Poplatek 150,--Kč za 1 psa bude vybírán při očkování.

 PŘI OČKOVÁNÍ MĚJTE ZAKRYTÉ HORNÍ CESTY DÝCHACÍ

A DODRŽUJTE ROZESTUPY MINIMÁLNĚ 2 METRY

 Z bezpečnostních důvodů musí být k očkování pes přiveden na vodítku, s náhubkem a v doprovodu dospělé osoby. Pokud byl pes v letošním roce již očkován, předloží jeho majitel doklad o očkování k nahlédnutí při hromadném očkování nebo nejpozději do 30.6.2020  p. Ing. Janě Timko na Obecní úřad v Dětmarovicích. Nedodržení tohoto termínu bude považováno za porušení čl. II ods. 2f) Vyhlášky o chovu psů na území obce Dětmarovice a majiteli může být uložena pořádková pokuta.