Obec Dětmarovice

Přerušení dodávky elektřiny 15.7. a 22.7.2020

02.06.2020

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti a ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny c. 110060680059 ve Vaší obci / městě:
Dětmarovice/Koukolná
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Dne   15.7.2020  od 7.30 do 12.00

Dne   22.7.2020  od7.30 do 15.00

  Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách https://www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovnež provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodů spojených se zajištením bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.