Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

OZNÁMENÍ OBČANŮM

10.10.2020

O Z N Á M E N Í

Oznamuje občanům, že usnesením vlády ČR č. 994 byla přijata opatření o omezení úředních hodin pro veřejnost.  S účinností od 12.10.2020  jsou úřední hodiny Obecního úřadu Dětmarovice stanoveny:

 Pondělí: 09:00 hod – 11:00 hod, 13:30 hod. – 16:30 hod.

Středa:   09:00 hod – 11:00 hod, 13:30 hod. – 16:30 hod.

 

V tuto dobu si mohou občané vyřídit neodkladné záležitosti po telefonické dohodě s příslušným referentem, či zazvoněním na zvonek u vstupu do obecního úřadu.

Žádáme občany, aby upřednostňovali elektronickou komunikaci.

 Ing. Ladislav Rosman, v. r.

starosta