Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Přerušení dodávky elektřiny 7.4.2021 a 15.4.2021 a 16.4.2021

17.03.2021

UPOZORNĚNÍ
na odstávku elektřiny
č. 110060760572
dne 7. 4. 2021 od 7:15 do 15:30 hodin

dne 15.4.2021 od7.15 do 16.45 hodin

dne 16.4.2021 od7.15 do 16.45 hodin

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v této době považovat za zařízení pod napětím, a proto Vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku.

Provozovatele výroben elektřiny upozorňujeme na jejich povinnost zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do vypnutého úseku distribuční soustavy.

Uvedené přerušení dodávky elektřiny se uskuteční v souladu s ustanoveními § 25 odst. 3 písm. c) bod 5 a písm. d) bod 6 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, a to v nezbytně nutném rozsahu.

Děkujeme Vám za pochopení.

S pozdravem. ČEZ Distribuce, a. s.