Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Prodej známek na popelnice

31.03.2021

Prodej známek na popelnice a úhrada poplatku za psy na rok 2021

bude probíhat v přízemí  obecního úřadu

od 6.4. do 9.4. od 8.00 do 16.00

a následně ve 2. patře  do konce dubna

 Ceny za odvoz odpadu pro rok 2021

 

Četnost odvozu, typ nádoby

 

 Částka

v Kč

1 x 4 týdny (max. pro 2 občany v domě)

Popelnice 110 l

400,-

1 x 2 týdny

Popelnice 110 l

800,-

1x 2 týdny

2 ks  popelnice 110 l  nebo  1 ks 240 l

1300,-

Kontejner velkoobjemový/10 rod.domů

500,-

 

1 x týden

Kontejner 1100 l /10 rod.domů

500,-

Popelnice na bioodpad 240 l

(pouze na sezonu od 1.3. do 30.11.)

500,-

Poplatek  za psa je  100,-Kč / rok. 

Vstup do budovy úřadu bude omezen vždy pouze na 5 osob tak, aby byly dodrženy rozestupy. Požívejte prosím respirátor FFP2 a desinfekci rukou ihned  po vstupu do budovy.

Žádáme občany, aby si předem připravili přesnou částku, aby byl kontakt co nejkratší. Ve středu 7.4. možná platba pouze v hotovosti, bude vypnutá elektřina.