Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Talentové zkoušky ZUŠ Rychvald

28.04.2021

Kritéria pro přijetí do hudebního oboru:

  • Intonace jednoho nebo více zadaných tónů; sluchové rozlišení počtu současně zahraných tónů (max. 3); rozpoznání vysokých a nízkých tónů
  • Opakování jednoduchého rytmického útvaru, zadaného učitelem; udržení metra
  • Zpěv libovolné písně
  • Celková vnímavost a reakce na podněty; komunikace s učitelem

Kritéria pro přijetí do výtvarného oboru:

  • Ověření výtvarného citu pro barvu a tvar posouzením přinesených prací (min. 5)
  • Celková vnímavost a reakce na podněty; komunikace s učitelem

Kritéria pro přijetí do literárně – dramatického oboru:

  • Prověření komunikačních a pohybových schopností; přednes předem připraveného textu (próza, poezie); opakování rytmického útvaru; zpěv libovolné písně; pohybové ztvárnění nálady, pocitu, navozené situace
  • Celková vnímavost a reakce na podněty; komunikace s učitelem

Při přijetí žáka do vyšších ročníků je kritériem zvládnutí látky za předchozí ročník (dle učebních osnov nebo ročníkových výstupů ŠVP ZUŠ Rychvald).

Soubory ke stažení

Talentovky 2021

talentovky-,-nábory-2021-2022-(1)-(1)-449-9478.pdf