Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Nevyčerpané finanční prostředky na ozdravný pobyt

25.10.2021

Nevyčerpané finanční prostředky na ozdravný pobyt

Finanční prostředky určené na dar na ozdravné pobyty pro občany nebyly pro letošní rok dosud zcela vyčerpány. Občan Dětmarovic ve věku nad 65 let má možnost podat si jednou ročně  žádost  o dar v max. výši 2 500 Kč určený na ozdravný pobyt v České nebo Slovenské republice. Žádost se podává na tiskopise, jehož přílohou je doklad o zaplacení pobytu.

Potřebné informace jsou zveřejněny na těchto webových stránkách v sekci sociální nebo Vám budou poskytnuty na Obecním úřadě Dětmarovice, kancelář č. 313, tel: 596 540 143 (Hanusková L.).