Obec Dětmarovice

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

16.08.2017

 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se: dne : 22.09.2017 od : 07:15 hod do : 16:00 hod.v lokalitě : Dětmarovice - část obce: Dětmarovicena těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:

část obce : Dětmarovice

č.p.:/č.orient. bez ulic : 21, 117, 144, 162, 193, 221, 251, 328, 471, 548, 551, 584, 590, 593, 595, 596, 599, 601, 602, 604, 608, 612, 613, 618, 619, 620, 625, 626, 630, 631, 633, 638, 648, 662, 666, 692, 708, 712, 719, 721, 731, 734, 735, 743, 749, 768, 787, 793, 802, 806, 808, 811, 813, 817, 821, 822, 855, 877, 892, 895, 970, 977, 1023, 1056, 1075, 1078, 1098, 1137, 1160, 1171, 1174, 1176, 1194, 1195, 1217, 1224, 1227, 1245, 1270, 1272, 1274, 1279, 1282, 1283, 1285, 1286, 1292, 1315, 1318, 1331, 1339, 1348, 1354, 1361, 1393, 1407

Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovatele distribuční soustavy oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, ale má pouze informativní charakter.

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si Vás dovolujeme požádat o informování dotčených odběratelů způsobem u vás obvyklým (např.umístěním oznámení na úřední desku / webové stránky, obecním rozhlasem, ve zpravodaji apod.)Děkujeme za pochopení a za spolupráci při informování obyvatel Vaší obce.S pozdravem www.cezdistribuce.czČEZ Distribuce, a.s. kontaktní linka: 800 850 860