Obec Dětmarovice

Informace o uzavírkách komunikací na území obce

29.08.2017

Informace o uzavírkách komunikací na území obce Dětmarovice

 Na území obce Dětmarovice budou provedeny dvě uzavírky komunikací, a to v souvislosti s realizací stavby pod názvem „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“.

 

 1. V termínu od 7.00 hodin dne 02.09.2017 do 17.00 hodin dne 30.4.2018 bude uzavřena  silnice třetí třídy III/46810 v místě nadjezdu nad železniční tratí v úseku Dětmarovice – Závada, pozemek parc. č. 404 a 241 v katastrálním území Koukolná, obec Dětmarovice v délce cca 40 m a nařízena objížďka po silnicích I/67, III/4689 a III/46810 (obec Karviná a Petrovice u Karviné) až k místu uzavírky v délce cca 16 km. Uzavírka bude provedena v souvislosti s provedením opravy nadjezdu v km 338,226 (demolice a výstavba nového mostu ev. číslo 46810-1) přes železniční trať v rámci realizace akce pod názvem „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“.

  Po silnici III/46810 v místě uzavírky nebude možný průchod chodců, průjezd cyklistů ani složek IZS.

  Občané budou bez omezení využívat veřejně přístupné pozemní komunikace.

  Bylo dohodnuto, že občané části obce Petrovice u Karviné – Závada, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti uzavírané části komunikace, budou využívat místní komunikaci vedoucí přes železniční přejezd v Koukolné, dále pak podél domů čp. 56K, 54K, 66K, 81K, 69K, 38K, 36K, 71K, podjezdem pod železniční tratí a vyúsťující na silnici I/67 u domu čp. 20K. S ohledem na výšku a šířku podjezdu pod tratí mohou tuto komunikaci využívat pouze osobní vozidla.

   

  Průchod pro chodce a cyklisty je v současné době možný ještě po trase vedoucí pod nadjezdem kolem řeky, po pozemcích parc.č. 561/17 a 234 v k.ú. Koukolná. Tato komunikace by měla sloužit pro příjezd stavební techniky ke staveništi. Chodci i cyklisté budou vhodným způsobem upozorněni na to, že vcházejí na staveniště na vlastní nebezpečí.

   

  Uzavírka si vyžádá rovněž i dopad do linky veřejné linkové osobní dopravy č. 870537 Karviná – Petrovice u Karviné – Dětmarovice. Na linku bude po dobu trvání uzavírky zpracován výlukový jízdní řád – spoj 11 této linky bude ukončen na zastávce Petrovice u Karviné, Závada, konečná. Zastávky Dětmarovice - Koukolná, Dětmarovice – mateřská škola‚ Dětmarovice- železniční stanice nebudou dočasně obslouženy a spoj 36 bude uspíšen na 4:20 hodin.

   

 2. V termínu od 07.00 hodin dne 11.09.2017 do 17.00 hodin dne 7.12.2017 bude v místě železničního přejezdu za hřištěm (poblíž domu č.p. 523) úplně uzavřena místní komunikace na parc.č. 4276/2 a 4887 v k.ú. Dětmarovice vedoucí přes železniční přejezd. Z důvodu, že přes tento uzavřený přejezd vede cyklotrasa č. 6257, bude v místě železničního přejezdu zřízen pro cyklisty a chodce koridor pro chodce, který bude označen dopravní značkou E413- Cyklisto veď kolo.

  Zabezpečovací zařízení přejezdu bude mimo provoz!!!

 

Obec Dětmarovice zároveň sděluje, že tyto informace nemohly být zveřejněny v posledním vydání „Dětmarovického okénka“,  jelikož informace o skutečnosti, že práce v souvislosti s realizací stavby pod názvem „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“ budou zahájeny již v měsíci září 2017 uzavírkami komunikací, obec obdržela až v polovině srpna letošního roku.