Obec Dětmarovice

Měření hlukové zátěže

05.09.2017

Vážení spoluobčané,

pracovníci firmy Avekol se sídlem v Žilině budou provádět v měsíci září v naši obci pro Ředitelství silnic a dálnic ČR - správa Ostrava, v rámci projektu řešení staré hlukové zátěže ve vytypovaných objektech v okolí komunikace I/67 průzkum oken obytných objektů.

Při průzkumech se bude zajišťovat fotodokumentace a zjišťovat a dokumentovat formou obhlídky stav a přibližné rozměry stávajících oken na čelní a boční fasádě jednotlivých vytypovaných obytných objektů, které jsou nadlimitně zasažené hlukem. Následně u některých vybraných objektů (ne na všech) bude provedené i reálné měření zvukoizolačních vlastností těchto oken.

 S pozdravem / Best regards

 Ing. Anna Rybárová

 Sídlo:             Komenského 2222/27, 010 01 Žilina

Kontakt:        +421 41 763 3037

Web:             www.avekol.sk