Obec Dětmarovice

Aktuality

Celkem 7 aktualit

Velikonoční jarmark 2018

06.03.2018

Zveme Vás na Velikonoční jarmark 24.a 25. 3.2018

Informace o ukončení příjmu žádostí o dar na ozdravný pobyt

31.01.2018

Dne  30. 1. 2018 byl ukončen příjem žádostí o dar na ozdravný pobyt pro občany Dětmarovic od věku 65 let, a to z důvodu vyčerpání schválených finančních prostředků.

Oznámení o pokračování v realizaci stavby kanalizace v lokalitě Koukolná

17.01.2018

Vážení občané oznamujeme Vám, že uvedený termín zahájení výkopových prácí na stavbě „Decentralizované odkanalizování obce Dětmarovice – I. etapa Koukolná“ z důvodů klimatických podmínek se odkládá. O novém termínu pokračování v realizaci stavby kanalizace Vás budeme předem informovat.

Plán práce Zastupitelstva obce Dětmarovice

16.01.2018

Plán práce Zastupitelstva obce Dětmarovice na rok 2018

POZOR! ZMĚNA TELEFONNÍHO ČÍSLA SENIOR TAXI

12.12.2017

Od 1.1.2018  je změna telefonního čísla Senior taxi a Baby taxi v Dětmarovicích

nové číslo:  608 709 599

 

Informace o uzavírkách komunikací na území obce

29.08.2017

Informace o uzavírkách komunikací v obci v souvislosti s opravou železniční trati

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

01.08.2017

Oznámení o zahájení realizace stavby

Dovolujeme si Vám oznámit zahájení prací na výše uvedené stavbě. Stavební práce budou zahájeny 11.8.2017 budováním základů tratkčího vedení po celé délce liniové stavby. Hlavní stavební práce v katastru obce Dětmarovice budou probíhat již v letošním roce. Nepřetržitá výluka kolejí bude zahájena dne 11.9.017. Ukončení výluk kolejí v letošním roce předpokládáme v druhé polovině prosince 2017.

O dalším průběhu stavby Vás budeme informovat.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. 724 932 286 a e-mai vasickova@szdc.cz

Celkem 7 aktualit