Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Aktuality

Celkem 9 aktualit

18. OBECNÍ SLAVNOST

03.06.2023

Obec Dětmarovice zve na 18. OBECNÍ SLAVNOST, která se bude konat 3.6.2023 od 15:00 hod. na hřišti TJ SOKOL DĚTMAROVICE.

 

DĚTSKÝ DEN V KNIHOVNĚ

01.06.2023

Dětský den v knihovně pro děti 2 - 10 let, 

ve čtvrtek 1. června od 12:30 do 16:00 hod. místní knihovna

Program: soutěže, obrázková hra, klaun, knihy, malá sladkost

Vlaková výluka

01.06.2023

Noc kostelů 2.6.2023

19.05.2023

Kostel  sv. Máří Magdalény v Dětmarovicích

Otevřen 16.00 -23.00

 16.00 -18.00   „Poznávej místo, kde žiješ“, soutěž pro děti v okolí kostela

17.50 - 18.00   „Spojeni hlasem zvonů“ , společné vyzvánění všech zapojených kostelů

18.00 - 18.40   „Zpívání pro radost“, sbor učitelů ZUŠ Rychvald

19.20 -              Modlitba za mír

19.30 - 20.00   „Na orlích perutích“, pohybové divadlo studentů Janáčkovy konzervatoře na motivy  knihy Genesis

21.00 - 22.00   „Večer s písněmi  Karla Kryla“, Nikola Dus,kytara

 Program celou NOC :

 - možnost k zastavení, ztišení, modlitbě

- výstup do věže ke zvonům

- výtvarná dílnička pro děti p.Szyroké

K dispozici budou pohlednice kostela, poutnické kartičky, Poutnické noviny, Dětmarovické oplatky  a pro všechny malé návštěvníky sladká pozornost.

 Nebrojova kaple sv. Izidora

otevřena od 16.00 do 20.00  (v Dětmarovickém okénku chybně uvedeno od 18.00 )

- možnost  prohlídky, prostor ke ztišení, modlitbě.

I  zde bude pro poutníky připravena poutnická kartička a drobná pozornost.

 U stánku před kostelem bude tradičně připraveno výborné občerstvení a grilované klobásy.

 Srdečně zve farnost Dětmarovice

BESEDA URČENÁ PRO PEČUJÍCÍ O SVÉ BLÍZKÉ

18.05.2023

Přijďte si pro potřebné informace a povzbuzení

BESEDA URČENÁ PRO PEČUJÍCÍ O SVÉ BLÍZKÉ

29. června 2023 v 16.00 hod. 

Charitní dům sv. Kláry Slezská 295, Starý Bohumín

POZVÁNKA NA AKCI PRO MAMINKY S DĚTMI 0-5 LET

18.05.2023

POZVÁNKA NA AKCI PRO MAMINKY S DĚTMI 0-5 LET BOOKSTART S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA

v úterý 6. června od 10:00 do 11:00 hod.

PŘIJĎTE STRÁVIT HEZKE CHVÍLE MEZI KNIHAMI. BUDEME SI ČÍST, HRÁT A POVÍDAT 

Nařízení Státní veterinární správy o zamezení šíření ptačí chřipky

04.05.2023

V souvislosti s Nařízením Státní veterinární správy o zamezení šíření ptačí chřipky se  nařizuje s okamžitou účinností všem chovatelům drůbeže a holubů v katastru Dětmarovic a Koukolné 

b) držet chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat, tzn. zajistit umístění ptáků do uzavřených prostor, zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků, zamezit vstupu jiných druhů zvířat do hospodářství;

není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na pohodu chovaných ptáků, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témže hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství, dále se v tomto případě přijmou i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem; viz. přiložené Nařízení.

 Nedodržení tohoto nařízení může být pokutováno až do výše 100 000,-Kč.

V návaznosti na toto nařízení bude probíhat pověřenými pracovníky obecního úřadu a  členy Sboru dobrovolných hasičů Dětmarovice  od  5. do 10. května  2023 sčítání drůbeže a holubů v obci.

Celkem 9 aktualit