Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Aktuality

Celkem 8 aktualit

Za pokladem lišky Bedřišky

18.09.2020

ZO ČSOP Dětmarovice vás zve na netradiční akci v přírodě

Za pokladem lišky Bedřišky ve dnech 25.-28.9.2020 na Stezce zdraví,

viz. plakát

SmVak

Přerušení dodávky pitné vody

11.09.2020

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované odstávce na vodovodní síti

Aktuální informace o průběhu odstávky lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Plánované odstávky

Číslo plánované odstávky: 

4365

Obec: 

Dětmarovice, Dětmarovice

Skut. zahájení: 

 

Plán. zahájení orientačně: 

24.09.2020 08:00

Plán. ukončení orientačně: 

24.09.2020 13:00

Dotčená oblast: 

části obcí Dětmarovice a Doubrava

Způsob náhradního zásobování: 

Umožněno předzásobení

Distribuce

Přerušení dodávky elektřiny 29.9.2020

09.09.2020

ÚTERÝ  29.09.2020 7:15 15:45
Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách https://www.cezdistribuce.cz/odstavky.
Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž prihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě
obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací
spojených se zajištením bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.


Kulturní vystoupení

29.08.2020

OD 31.8. PRODEJ POKRAČUJE

Obec Dětmarovice srdečně zve občany na vystoupení baviče Zdeňka Izera "NA PLNÝ COOLE", které se bude konat v sobotu 19.09.2020 od  18:00 v Dělnickém domě v Dětmarovicích.

Výlet pro seniory 60+

29.07.2020

Obec Dětmarovice pořádá v úterý 29.09.2020 zájezd pro naše seniory 60+ na zámek do Kunína, kde budou Slavnosti růží a do Muzea kloubouků v Novém Jičíně.

Program rozvoje obce Dětmarovice

25.05.2020

Zastupitelstvo obce schválilo dne 20.5.2020 Program rozvoje obce na období 2020 - 2026

COVID-19: Změna jízdních řádů MHD Orlová

20.03.2020

COVID-19: Změna jízdních řádů MHD Orlová

Karanténa a jak se v ní chovat

11.03.2020

Karanténa a jak se v ní chovat
Karanténou ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 7 písm. a),se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním COVID 19 nebo pobývala v ohnisku nákazy onemocnění COVID 19 od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.
Pro onemocnění COVID 19 byla stanovena 14 denní karanténa, která zohledňuje dosavadní poznatky o inkubační době onemocnění.
Po tuto 14 denní karanténu, je osoba povinna omezit styk s ostatními osobami a sledovat svůj zdravotní stav tak, že pokud se ve výše uvedeném období projeví klinické příznaky (teplota, kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest svalů, kloubů), je povinna kontaktovat svého praktického lékaře telefonicky nebo mimo ordinační dobu linku 112 a řídit se pokyny zdravotnických pracovníků.
Co má dělat osoba v karanténě?
Osoba v karanténně je dále povinna dodržovat pravidla osobní hygieny
- důkladné a časté mytí rukou teplou vodou mýdlem, případně dezinfekci rukou alkoholovým dezinfekčním prostředkem s min. 70 % podílem alkoholu
- při kašlání a kýchání si zakrývat ústa jednorázovým kapesníkem nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál), kapesník pak ihned vyhoďte
- hygienu rukou provádějte často, zejména po kontaktu se sekrety dýchacích cest, před jídlem a po použití toalety
- aby se zabránilo šíření infekce, nakládejte bezpečně s odpady (odpadkový pytel vždy svázat, nenechávat volně)
dále:
- často větrat
- izolovat se v rámci domácnosti co nejvíce od ostatních členů rodiny, nejlépe využít jednolůžkový pokoj se samostatným WC a koupelnou – pokud to není možné a jednolůžková izolace není k dispozici, lůžka by měla být umístěna nejméně 1 m od sebe a pokoj by měl být dostatečně odvětráván. Po použití společných toalet pokaždé WC řádně dezinfikovat.
- čistěte a dezinfikujte často povrchy, jako jsou noční stolky, postelové rámy a další ložnicový nábytek
- měňte častěji oblečení, ložní prádlo, ručníky apod., které pak důkladně vyperte s běžným pracím prostředkem na 60 – 90°C, poté důkladně usušte
Zajištění nákupů, léků, venčení domácích mazlíčků, doporučená pošta
- nákupy, donášku léků apod. si zajistit telefonicky a položit po domluvě nejlépe za zavřené dveře
- přebíraní poštovních doporučených zásilek jedině s rouškou a kontakt omezit na minimum (po nezbytně nutnou dobu)
- pobyt na vlastní zahradě bez přítomnosti dalších lidí je možný
- venčení domácích mazlíčků zajistit jinou osobou
- v případě nutnosti ošetření u lékaře, volat 155, upozornit na vydání karanténních opatření, vyčkat pokynů.
Co mám dělat, když nemám možnost zajistit si nákup, či venčení domácích mazlíčků jinou osobou a bydlím v panelovém domě:
- cestou praktického lékaře si zajistit respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2, případně 2 chirurgické roušky, v krajním případě lze použít šátek, šálu apod., kterou si zakryjete ústa a nos – toto se týká osob, které nemají příznaky onemocnění
- nepoužívat výtah
- nakoupit v době, kdy je nejmenší pohyb osob – brzy ráno po otevření obchodu, případně v noci
- dodržovat odstup min. 1 m od ostatních osob
- důsledně dbát na hygienu rukou, nesahat si na nos, ústa apod.
Pokud je to možné, získávat si neustále aktuální informace z internetu, zpráv apod. z ověřených odkazů - např. https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)
Tato karanténní opatření a doporučení jsou v souladu s opatřením MZČR č. j.: MZDR 10386/2020-1/MIN/KAN.

Celkem 8 aktualit