Obec Dětmarovice

Aktuality

Celkem 6 aktualit

Dovolená - praktický lékař EDĚ -MUDr. Tatiana VALICOVÁ

07.07.2020

MUDr. Valicová Tatiana areál ČEZ- Elektrárna Dětmarovice,

čerpá dovolenou od 13.7. do 31.7.2020.

Pro akutní případy zastupuje MUDr. Vladislav Sikora, Dolní  Lutyně, U školy 432  tel.: 596 542 209

Pozvání na poutní slavnost 19.7. 2020 v 9.30

30.06.2020

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA POUTNÍ SLAVNOST  SV.MARIE MAGDALÉNY  V DĚTMAROVICÍCH

V JUBILEJNÍM ROCE 150 LET KOSTELA.

MŠI SVATOU BUDE CELEBROVAT OPAT NOVOŘÍŠSKÝ, JEHO MILOST D.MARIÁN KOSÍK, O.Praem.

PO MŠI SVATÉ BUDE POŽEHNÁN OPRAVENÝ KŘÍŽ PŘED NAŠÍM KOSTELEM . 

NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ DĚTMAROVIČTÍ FARNÍCI A P. MARTIN PASTRŇÁK O.Cr., FARÁŘ

Přerušení dodávky elektřiny 15.7. a 22.7.2020

02.06.2020

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti a ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny c. 110060680059 ve Vaší obci / městě:
Dětmarovice/Koukolná
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Dne   15.7.2020  od 7.30 do 12.00

Dne   22.7.2020  od7.30 do 15.00

  Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách https://www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovnež provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodů spojených se zajištením bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

Program rozvoje obce Dětmarovice

25.05.2020

Zastupitelstvo obce schválilo dne 20.5.2020 Program rozvoje obce na období 2020 - 2026

COVID-19: Změna jízdních řádů MHD Orlová

20.03.2020

COVID-19: Změna jízdních řádů MHD Orlová

Karanténa a jak se v ní chovat

11.03.2020

Karanténa a jak se v ní chovat
Karanténou ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 7 písm. a),se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním COVID 19 nebo pobývala v ohnisku nákazy onemocnění COVID 19 od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.
Pro onemocnění COVID 19 byla stanovena 14 denní karanténa, která zohledňuje dosavadní poznatky o inkubační době onemocnění.
Po tuto 14 denní karanténu, je osoba povinna omezit styk s ostatními osobami a sledovat svůj zdravotní stav tak, že pokud se ve výše uvedeném období projeví klinické příznaky (teplota, kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest svalů, kloubů), je povinna kontaktovat svého praktického lékaře telefonicky nebo mimo ordinační dobu linku 112 a řídit se pokyny zdravotnických pracovníků.
Co má dělat osoba v karanténě?
Osoba v karanténně je dále povinna dodržovat pravidla osobní hygieny
- důkladné a časté mytí rukou teplou vodou mýdlem, případně dezinfekci rukou alkoholovým dezinfekčním prostředkem s min. 70 % podílem alkoholu
- při kašlání a kýchání si zakrývat ústa jednorázovým kapesníkem nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál), kapesník pak ihned vyhoďte
- hygienu rukou provádějte často, zejména po kontaktu se sekrety dýchacích cest, před jídlem a po použití toalety
- aby se zabránilo šíření infekce, nakládejte bezpečně s odpady (odpadkový pytel vždy svázat, nenechávat volně)
dále:
- často větrat
- izolovat se v rámci domácnosti co nejvíce od ostatních členů rodiny, nejlépe využít jednolůžkový pokoj se samostatným WC a koupelnou – pokud to není možné a jednolůžková izolace není k dispozici, lůžka by měla být umístěna nejméně 1 m od sebe a pokoj by měl být dostatečně odvětráván. Po použití společných toalet pokaždé WC řádně dezinfikovat.
- čistěte a dezinfikujte často povrchy, jako jsou noční stolky, postelové rámy a další ložnicový nábytek
- měňte častěji oblečení, ložní prádlo, ručníky apod., které pak důkladně vyperte s běžným pracím prostředkem na 60 – 90°C, poté důkladně usušte
Zajištění nákupů, léků, venčení domácích mazlíčků, doporučená pošta
- nákupy, donášku léků apod. si zajistit telefonicky a položit po domluvě nejlépe za zavřené dveře
- přebíraní poštovních doporučených zásilek jedině s rouškou a kontakt omezit na minimum (po nezbytně nutnou dobu)
- pobyt na vlastní zahradě bez přítomnosti dalších lidí je možný
- venčení domácích mazlíčků zajistit jinou osobou
- v případě nutnosti ošetření u lékaře, volat 155, upozornit na vydání karanténních opatření, vyčkat pokynů.
Co mám dělat, když nemám možnost zajistit si nákup, či venčení domácích mazlíčků jinou osobou a bydlím v panelovém domě:
- cestou praktického lékaře si zajistit respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2, případně 2 chirurgické roušky, v krajním případě lze použít šátek, šálu apod., kterou si zakryjete ústa a nos – toto se týká osob, které nemají příznaky onemocnění
- nepoužívat výtah
- nakoupit v době, kdy je nejmenší pohyb osob – brzy ráno po otevření obchodu, případně v noci
- dodržovat odstup min. 1 m od ostatních osob
- důsledně dbát na hygienu rukou, nesahat si na nos, ústa apod.
Pokud je to možné, získávat si neustále aktuální informace z internetu, zpráv apod. z ověřených odkazů - např. https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)
Tato karanténní opatření a doporučení jsou v souladu s opatřením MZČR č. j.: MZDR 10386/2020-1/MIN/KAN.

Celkem 6 aktualit