Obec Dětmarovice

Někteří lidé nám nepomáhají

ing. Ladislav Rosman

04.10.2017

Někteří občané nám nepomáhají…

 

Jak tak poslouchám ostatní starosty z okolí v karvinském regionu, mají podobné problémy. S odpady, dotacemi, s komunikacemi, s pracovníky z úřadu práce,…atd., ale i s některými spoluobčany. Je dokázáno, že v lidské společnosti je určité procento jedinců „neobvyklého“ smýšlení, což se pak ve spolužití s ostatními i v obci projevuje, převážně samozřejmě negativně a konfliktně. Asi je každému jasné oč běží, nicméně uvedu pár příkladů, samozřejmě v obecné rovině.

Pominu už případy, kdy někteří již „ze zásady“ negují vše co pochází z vedení obce a obecního úřadu, neboť jsou zde všichni blbci a jejich rodiny by zasloužily vymřít „do sedmého kolena“, jak se člověk případně v anonymní podobě dočte i na vylepeném plakátu, aniž by se mohlo zjistit oč pisateli šlo.

Jsou ale i jiné „sofistikovanější“ případy. To například, když vám někdo zakáže asfaltovat a opravovat dlouholetou místní komunikaci na svém pozemku, přičemž tuto komunikaci používají lidé 100 let. Na nabídku výkupu za schválenou cenu dotyčný nereflektuje, a tak například máme 90% cesty s krásným novým povrchem a 10% s vykotlanými nerovnostmi ohrožujícími i bezpečnost cyklistů… Projíždějící cykloturisté si pak dlouho klepou na čelo, že místní starosta je vůl, že ten patnáctimetrový kousek už nezaasfaltoval, když je jinak celá cesta opravená…

Ještě „sofistikovanější“ je pak případ, kdy dotyčný majitel na „své“ cestě postaví bezohledně pevnou překážku a občané, kteří tudy projížděli opět 100 let, naráz mají „utrum“ a musí hledat objízdnou trasu ke svému domečku. S tím jsou samozřejmě spojeny i problémy s dojezdem popelářského vozu, sanitky, apod. Jestli si někdo myslí, že je situace snadno řešitelná, nechť si vzpomene na načesanou paní Havránkovou, která nedovolila postup stavby dálnice nějakých 15 let a bojovala se ŘSD, Ministerstvem dopravy a se zájmy státu. A hodně úspěšně, neboť výrobci zákonů ČR včetně různě povedených parlamentů ČR od r. 1989 vyrobili překážky - paskvily a zmetky, na nichž troskotají mnohdy celospolečenské zájmy a snaha o pokrok i v naší dnes dost smutně se jevící české kotlině.

S dobrou průjezdností našich stokilometrových úseků komunikací v naší obci souvisí i nutnost úpravy vegetace podél těchto tras. Přírůstky větví jsou klidně i metrové za jedno vegetační období. Obec do této údržby vkládá každoročně nemalé prostředky. Dnes je k dispozici možnost objednat účinnou techniku – vůz, který při průjezdu ořezává vegetaci obří vertikální pilou. Ale myslíte, že je to všude tak snadné ? Nikoliv, neboť se najdou i občané-dobráci, kteří na „svých“ úsecích jsou údržbě zeleně schopni bránit „svým tělem“. Že takto přerostlou zelení například ohrožují bezpečnost provozu je pro ně úplně vedlejší…, jejich poťouchlé smýšlení má ze „zákona“ zřejmě někdy navrch. Myslíte, že je možné s těmito lidmi klidně pohovořit a jejich počínání jim vždy s přehledem rozmluvit ?  

Problematika vlastnictví půdy způsobuje komplikace i v jiném směru. Například potřebujete odvodnit místo, které sužuje roky níže usídlené občany výskytem vody ve sklepích, voda teče po cestě, namrzá a tvoří bariéry, zaplavuje zahrádky. Každého napadne, že pomoc je snadná, spraví to kus potrubí a odvodnění do kanálu. Omyl ! Máme v obci místo, kde tu banalitu řešíme několik let ! Proč ? Pro nevstřícné jednání lidí, ale i pro hloupost některých stavebních postupů v nedávné minulosti. Ta hloupost je v ignoranci jevu, že voda teče z kopce dolů a musí se jí nechat přirozená cesta, nebo pak vytvořit cestu umělou. Nesmí se zasypávat původní příkopky a odtoky, jinak je zle, ne ovšem v období sucha ! Když už jsme se ale do stavu hloupého přerušení původních odtoků dostali, musíme vytvořit potrubím odtok umělý. Jo, ale zde je problém. Myslíte, že někteří majitelé pozemků dovolí na nich zapustit odvodňovací potrubí ? Přes pole, příkopkou, v komunikaci , přes zahrádky ? Nic z toho ! Problémy občanů s neodtékající vodou uznávají, ale myslíte, že kývnutím hlavy pomohou hlavně níže bydlícím občanům ? Omyl, jsou rádi, že jsou tak důležití, jistě si potají mnou ruce, že jejich význam zase stoupl, …a vy na obci, starejte se ! Stav bližního svého je jim ukradený, …do kostela možná ale  zajdou, to jo.

Čistota ovzduší je samozřejmě přetřásaný problém a téma je tak vydatné, že by se popsaly archy papíru. Už jen ta topná sezóna zase… Topí se pěkně i odpadem, nejlépe po setmění, je to méně vidět…, puch bývá ale nesnesitelný, no čert s tím. A tak nás zase čeká období „plynových komor“, neboť střed obce svírají ze dvou stran kopečky a zdejší kouřové clony nejsou pro naše občany nic neznámého. V této souvislosti jsem si bláhově myslel, že je potřeba v obci zdokonalit práci s odpady a bioodpady a lidé snad přestanou vytvářet další kouřové clony ze spalování odpadu na svých pozemcích. Proto sběrný dvůr, proto levné hnědé popelnice, proto nabídka služby odvozu napytlovaného listí, atd. Myslíte ale , že se i tak nenajdou dobráci, kteří celý den spalují své listí pěkně na hromádce, postupně – připomíná to odhořívání cigaretky – s nesnesitelným puchem a nebezpečným celodenním zaplynováním celého okolí. Úplně zbytečně ! Troufám si už dnes říct z bezohlednosti, z arogance a necitlivosti vůči ostatním. Pozor, letos už to ale budeme postihovat !

Toto jsou jen některé momenty z předmětného tématu, je jich mnohem více, ale o nich zase někdy jindy, protože nechci ani sobě , ani Vám zkazit náladu na celý den.

 

 

Září 2017, ing. Ladislav Rosman