Obec Dětmarovice

Májové dny jsou za dveřmi

ing. Ladislav Rosman

23.04.2020

OPĚT JSOU ZDE MÁJOVÉ DNY

 Vážení spoluobčané,

 tradičně 1. května v 9.00 hrajeme v místním rozhlase na počest Svátku práce a na počest Osvobození naší obce Rudou armádou od fašistického Německa.

Svátek práce je mezinárodně uznávaný svátek, jehož historie sahá do roku 1886 v tehdejších Spojených státech amerických a váže se k masakru po stávce dělníků v Chicagu.

Letošní 8. květen znamená zároveň i 75 let od ukončení 2. světové války a tuto dobu je potřeba si stále připomínat. Fakt je, že někteří lidé u nás dost zapomínají a případně i znevažují hrdiny a oběti tehdejší doby. Zřejmě to souvisí s dnešní obecnou devalvací ceny lidského života, neumím to vysvětlit…Naše obec byla osvobozena 1. května a celý svět pak slaví osvobození 8. května. Jen v Ostravské operaci padlo 20 tisíc sovětských vojáků a jeden tisíc vojáků československých. Dnes si již málokdo vybavuje obrovské nadšení lidí z konce války a též obrovskou, upřímnou vděčnost věnovanou osvoboditelům. V letošním roce se u nás v obci neuskuteční tradiční pietní akt u památníku obětem druhé světové války. To nám však nebrání v tom, abychom se zastavili, zamysleli se nad vývojem světa a vzdali hold nejen našim občanům se jmény na desce památníku, ale všem lidem, kteří zemřeli nebo se obětovali pro vítězství nad německým fašismem. Důležité je, abychom našim dětem tuto hroznou dobu pravdivě vysvětlovali i v souvislostech s dnešním vývojem světa a s vazbou na budoucnost naší země.

Vážení spoluobčané,

letošní rok v jeho první téměř už polovině, nelze bohužel hodnotit pozitivně. Koronavirus dusí celý svět a v naší obci tak například nelze uskutečnit mnoho pěkných akcí, které byly v plánu. Zemědělce navíc dusí dlouhotrvající sucho, které se jistě projeví na úrodě. Nezvykle intenzivní jarní mrazy poničily zejména příští úrodu ovoce a z každodenní jasné oblohy se žhnoucím sluncem má radost stále méně lidí… V tomto roce bohužel též zemře i více lidí než je každoročně běžné. To vše je určitě špatné. Je třeba si ale uvědomit, že to stále zdaleka není rovnocenné například s válečným stavem, který již z dnešních generací pamatuje jen malá část obyvatelstva. Ani má generace již válku nezažila. To svízelné letošní období určitě překonáme a věřím, že si leckteré souvislosti i lidé uvědomí lépe než předtím. Naše společnost je silná a vyjdeme z toho nakonec v ještě lepší kondici.

Obec Dětmarovice je sice letos v oblasti společenského činění a života silně utlumena, ale  v oblasti investic a rozvoje neočekáváme žádné významné propady jednak v šíři problematiky, ale i v množství investovaných prostředků. Období bude využito pro výrazný posun v oblasti kvality života a jeho komfortu pro naše občany. Posílíme určitě dále základnu pro úspěšný další rozvoj obce. Věnujeme tomu maximum úsilí a důkladná příprava se vždy vyplácí.

Proto hlavu vzhůru, vážení spoluobčané, zlo prvního pololetí určitě překonáme, přeji vám pěkné a hlavně zdravé prožití májových dnů.

 Ing. Ladislav Rosman