Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Autobusová doprava v obci

ing. Ladislav Rosman

12.07.2018

Zase ty autobusy.

 

Občané asi většinou v předstihu věděli o připravovaných změnách v systému autobusové dopravy. Kdo trochu čte noviny ví, že změny jsou organizovány prakticky celostátně po velkých územních celcích. V našem Moravskoslezském kraji funguje Integrovaný dopravní systém MSK, ODIS – Správa Ostrava, tedy „ KODIS“, který po jednotlivých územních celcích zavádí nový systém autobusové dopravy. Je to akce docela náročná, připravovaná již několik let a v některých oblastech MSK mají již změnu „za sebou“. V letošním roce „postihly“ změny i oblast, ve které se nachází naše obec a přiznám se, že jsme zavedení  nových jízdních řádů čekali i s napětím, kolik zase chaosu změnou nastane… Nové jízdní řády jsou sice ve velké míře kopiemi těch původních, ale v některých ohledech přece jen změny nastaly. Podotýkám, že ve změněných detailech jsou některá překvapení, o nichž obec nemohla dopředu vědět, natož je dopředu řešit…Jak je zvykem, změny bývají i k horšímu, což se pak odráží ve stížnostech občanů. Je třeba poznamenat, že se zavedením to ani KODIS asi nemá lehké, vždyť například snad již tři týdny je bez odezvy stížnost na jízdní řád v elektronické podobě na našich zastávkách v centru obce. Kromě toho jsme registrovali dosud na našem obecním úřadu dvě další konkrétní připomínky našich občanů, kterými se ve spolupráci s MHD Orlová zabýváme a určitě je dořešíme. Je nám známo, že například v Karviné je problémů daleko více, což je celkem pochopitelné i vzhledem k velikosti území.

V této souvislosti se znovu objevily i hlasy, které žádají další časové a úsekové rozšíření autobusové dopravy v obci. Podotýkám, že i zde ale musí být pohled ekonomické efektivity, tj. případné desítky a stovky tisíc Kč obecních peněz za rok navíc například nelze „vysolit“ v zájmu jedince, který se vehementně hlásí, že by jezdil o jednu - dvě zastávky dále.

Oblast Koukolné chceme podporovat, to je snad zřejmé, ale pro jedince zastupitelstvo další peníze neodsouhlasí. Pokud je však v této části obce zájem skupinový o rozšíření dopravy MHD,  a ten se prokáže skupinovou žádostí, je věc pak jiná. Požadavek však musí být konkrétní, tj. je nutná představa o čase dopravy a musí být i hrubý odhad počtu přepravených lidí.  Pak je zde kompetence našich obecních volených orgánů o věci rozhodnout.

U problému spojených s výše uvedeným KODISEM naše kompetence je jen v oblasti připomínkování a jednání ve prospěch občanů. Jak ale píšu výše, určitě uděláme vše pro spokojenost našeho obyvatelstva.

 

 

12.7.2018, ing. Ladislav Rosman