Obec Dětmarovice

Falešně, prosím, ne!

ing. Ladislav Rosman

30.01.2019

A  tož to zas ne !

 Článek zastupitelky v lednovém Okénku byl tentokrát částečně ve verších. To se jistě velmi cení, ale něco mi na tom díle vadí. Ostatní zastupitelé jsou zde totiž vykresleni jako nepochopitelní „balíci“, kteří sami od sebe nemají cit pro kulturní památky v obci. Proto, jak je uvedeno, pan farář – on, Slovák, prosil, zastupitele - Čechy a rodáky…, aby obec přispěla na dětmarovické varhany. Zastupitelce bylo přitom údajně i těžko na duši…, jak píše. Slza větší velikosti by se určitě zaleskla v mém oku, kdybych nevěděl, že to je zase jedna z těch průhledných a falešných dezorientací , či typické překroucení situace podle vlastní představivosti. Zastupitelce totiž fakticky vůbec nemohlo být „těžko na duši“ jak uvádí v textu…Proč, to hned vysvětlím.

Pan farář již m.j. více než rok nezavítal na běžné zastupitelstvo, což mu tímto nezazlívám, ale reálně nemohl tedy k zastupitelům vznášet ony v textu uváděné prosby – k čemukoliv a jakkoliv úpěnlivě…BYLO TO TOTIŽ CELÉ JINAK :

Farní obec si dala letos řádně žádost o finanční příspěvek obce ve výši 200 tis. Kč s využitím na opravu varhan a výměnu červotočem sežrané podlahy na kůru. A pozor ! V radě 7.1.2019 tento požadavek „nevetoval“ naprosto nikdo, a na zastupitelstvu 16.1. všech 15 členů žádost odsouhlasilo naprosto hladce, nebyla ani jedna připomínka! Žádné prosby pana faráře zde nebyly, ani nebyly nutné. Chápu předmětné literární počínání paní zastupitelky v Okénku, protože se již „nějaký pátek“ známe a tento styl jí z jakýchsi důvodů vždy vyhovoval. Zaslechl jsem též, že si lidé (nejen z naší obce) již na tento její neobvyklý styl zvykli jako na nějaký zábavný folklór, takže, prosím, nepřeceňovat. Ale za sebe bych byl  rád, aby v obci tento „falšovaný“ způsob projevu například i na úkor ostatních zastupitelů byl opravdu výjimečný a ojedinělý.

 Ing. Ladislav Rosman