Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec D臎tmarovice

Vize obce na dalších osm let.

ing. Ladislav Rosman

15.02.2018

 Vize velkých investic v obci na dalších 8 let

         ( vedení obce si příští roky určitě neodpočine)

 

 

 

Záměry dnešního vedení obce svým rozsahem určitě časově přesahují dobu i dalších dvou volebních období. Jsem přesvědčen o tom, že je dlouhodobější plánování velmi nutné, aby si lidé v obci co nejlépe další kroky promysleli a sjednotili si co nejlépe své názory na další rozvoj obce, tedy prostředí, ve kterém mají oni i jejich děti dále žít. Krátkodobé, „živelné“ plánování - jen k relativně pohodlnému přežití volebního období - je sice pro vedení obce jednodušší, ale je to cesta k ničemu. Vidíme to konečně i ve vedení našeho státu, který se v některých směrech bohužel neumí „pohnout z místa“.

Jak jsem uváděl již dříve, bude muset obec plynule dále pokračovat s výstavbou splaškové kanalizace, přičemž ukončení etap ZŠ+Šlog a Kanalizace Koukolná předpokládáme do konce roku 2019. Souběžně s tím bychom chtěli letos zahájit ještě stavbu kanalizace na Olmovci, s ukončením pak též do 31.12.2019. Třetí etapa kanalizace „Střed obce“ se projektuje a stavební povolení očekáváme v 1. čtvrtletí 2019. Stavba je svým rozsahem největší etapou a její realizace potrvá do konce r. 2022. Na řadě pak bude čtvrtá, poslední velká etapa stavby s cílem celkového ukončení realizace do 31.12.2026/27.

Někdy kolem roku 2023 bychom měli již mít opraveny všechny obecní komunikace, mimo případy spadající věcně a časově  do stavby 4. etapy stavby kanalizace, kdy se ještě budou někde v cestách pokládat poslední páteřní roury, minimálně další tři roky.

V roce 2020 by měla být ukončena stavba Domova pro seniory, přičemž další velká stavba- Sportovní hala za cca 40 mil. Kč by mohla být zahájena kolem r. 2025. Kumulace velkých staveb si vyžádá definitivně překlenovací úvěr obce, jehož výše bude přesněji stanovena podle stavu obecních financí.

V současné době dále pracujeme na rozvojových studiích zaměřených na další komfort života v obci. Tématem je zde veřejná sportovně-rekreační zóna u řeky Olše, s pláží, vstupem do vody a vyhrazenou plovárnou, resp. s průtočným bazénem zapuštěným do vodního toku. Zařízení bude muset odolat dvacetileté vodě. Dále pracujeme na projektu rozhledny v obci, přičemž máme již vybraná alternativně dvě zájmová místa pro její umístění. Dalším projektem je pak veřejná střelnice s využitím pro myslivce a držitele střelných zbraní a konečně je to studie dalšího zvelebení středové části obce s rozšířením odpočinkových prostor.

Suma všech těchto hlavních záměrů je realizačně a nákladově reálná, nicméně určitě s potřebným několikaletým výhledem, zejména kvůli nákladovosti realizace. Potřebné finance budou rozděleny do času tak, aby případný překlenovací úvěr obce byl dobře splatitelný například do pěti let. Jsem přesvědčen o tom, že příští vedení obce si s připravenými záměry v realizačních postupech dobře poradí.

 

 

 

 

12.2.2018, ing. Ladislav Rosman