Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Pořízení mobilní elektrocentrály

ing. Ladislav Rosman

10.10.2019

Zdůvodnění potřeby nové plánované elektrocentrály v obci

 Text zdůvodnění navazuje na pochybnosti k záměru pořídit pro obec novou mobilní elektrocentrálu. Pochybnost je ze zastupitelstva účelově přenášena do obce, proto následující vysvětlení. Potřeba zařízení vychází například z dosavadních zkušeností s výpadky proudu na budově OÚ, kde pak vzniká situace, že úřad nemůže pracovat. Je zde zároveň pak i riziko poškození zařízení centrálního servru pro instalovaný počítačový systém, hrozí případná ztráta dat, apod. V obci dále přibyly dvě moderní zařízení ČOV, jejichž funkce je na el. energii závislá. V této souvislosti se počítá dle potřeby s mobilitou elektrocentrály a jejím využitím pro případy, že elektrický proud nebude v delším časovém úseku a tím by mohla být narušena spolehlivost funkce celého kanalizačního systému pro příslušnou oblast katastru obce.

Zařízení elektrocentrály je zároveň vhodným a žádoucím prvkem zpracovaného systému havarijního plánování pro krizové situace v obci.

Konečně je zde tímto i podpora pro situace pro případ výpadku el. energie v době kulturních akcí, například při konání představení v Dělnickém domě, kdy čekají řadu hodin občané v hledišti na židlích „než se rozsvítí“. Například s touto situací jsou zaznamenány velmi nepříjemné zkušenosti.

Na budově OÚ, ale i například na Dělnickém domě, apod., bude nutné zpracovat projekt pro úpravu elektrické výbavy stavby s cílem, po realizaci této úpravy, zajištění možnosti připojení mobilního zdroje. Na výše uvedených nových ČOV již je možnost připojení realizována

v rámci projektu.

 9.10.2019, zpracoval Václav Kyjonka

Ing. Ladislav Rosman, starosta obce