Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Průběh velkých investic v obci

ing. Ladislav Rosman

20.06.2019

INFORMACE K SILNIČNÍM A ŽELEZNIČNÍM STAVBÁM V OBCI

 V naší obci probíhají již druhý rok velké stavby na silnici I/67, ale i na železnici v souvislosti s realizací rychlostní trati na úseku Č.Těšín - Dětmarovice. Stavby probíhají souběžně a nejsou úplně bez komplikací, včetně negativních projevů na obyvatelstvo, ale i na lidi, kteří jen Dětmarovicemi projíždějí. Z toho důvodu se setkávám častěji s dotazy, kdy budou stavby dokončeny. Předávám tedy informace z vedení staveb.

Nový železniční most přes řeku má být dokončen do 30.8., stejně jako 2. kolej rychlostní trati. Pak mají nastat úklidové činnosti a cca v říjnu bude opravena tzv. Buvolí stezka a navazující úseky našich komunikací v této oblasti, které sloužily ke stavbě. Co se týče mostu silničního, na komunikaci I/67, zde je termínové dokončení díla časově identické, tedy 30.8. Stavby, dle vyjádření z vedení staveb, nemají zpoždění.

 Červen 2019, ing. Ladislav Rosman