Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

POKRAČOVÁNÍ REALIZACE PLÁNOVANÝCH INVESTIC

ing. Ladislav Rosman

25.04.2018

V našem Dětmarovickém okénku a například i v Rubrice starosty na stránkách www.detmarovice.cz se snažíme naše občany informovat i o dění v investicích. Fotografie realizovaných investic jsou v rubrice Investice a opravy . Aktuálně mohu uvést, že z letošních plánovaných akcí byla zatím provedena v naší obřadní síni kompletní důstojná obnova zařízení katafalku a připravuje se i obnova tabule pro nápisy nad tímto zařízením. Byly zahájeny práce na novém víceúčelovém hřišti na Zálesí, kde jsme obdrželi z Nadace OKD finanční podporu ve výši 100 tis. Kč. Je  vydáno stavební povolení na objekt Domov pro seniory, takže připravujeme výběr stavební firmy pro realizaci přípravných prací v letošním schváleném rozsahu. Nové zastupitelstvo po volbách v říjnu rozhodne pak o stavbě objektu při schvalování rozpočtu na rok 2019. Jsme v evidenci KÚ MSK jako žadatelé o státní dotaci, jsme zde v úzkém kontaktu s vedením Odboru pro sociální věci a s nadějí m.j. čekáme v této oblasti na výsledek důležitého jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí… Do poloviny letošního roku bude vydáno stavební povolení na kanalizaci na Olmovci a se stavbou rozhodně chceme i zde letos začít.

Práce, které již realizačně na novém systému kanalizace v obci probíhají, navazují na stav, o kterém jsem Vás informoval v minulém Okénku. Intenzivně se pracuje v Koukolné na ČOV a páteřní potrubní soustavě a v centru obce se pracuje na přípojkách a zprovoznění systému. Postupy nejsou bez problémů, které liniové stavby vždy přinášejí, nicméně držíme podmínky, které Státní fond ŽP stanovil. Zde bych rád poděkoval našemu pracovníkovi Václavu Kyjonkovi, který se stavbě nového systému kanalizace v naší obci věnuje maximálně a s plným nasazením.

O opravách komunikací jsem rovněž minule zběžně informoval. Nyní již máme celý, zastupitelstvem schválený „balík“ oprav , vybíráme realizační firmy a v létě se bude naplno pracovat i v této oblasti.

O dalších postupech Vás budeme informovat.

 

 

12.4.2018, ing. Ladislav Rosman