Obec Dětmarovice

Naši lékárnu bezohledně zavřou.

ing. Ladislav Rosman

23.04.2018

Lékárnu bezohledně zavřou.

Soukromá společnost Lékárna u nemocnice, s.r.o  vlastnící a provozující  i naši Dětmarovickou lékárnu oznámila prostřednictvím své zaměstnankyně paní magistry Roudenské našemu vedení obce v poslední dekádě března 2018 nemilou zprávu, že se objekt uzavírá dnem 1.5.2018. Příčinou je údajná ztrátovost prodejny a trvající poklesy počtu zákazníků, i v prvním kvartále 2018.  Narychlo jsme ještě na Velikonočním jarmarku dali občanům k podpisu petici za ponechání této služby, ale stovka podpisů rozhodnutí firmy nezabránila. Proto jsme v dubnové radě obce pozitivně projednali možnost finanční podpory z prostředků obce, aby se efekt , tj. ziskovost podnikání v tomto dětmarovickém objektu dostala na +/- nulu. Hrubý propočet těchto nákladů k eliminaci míry ztrátovosti naší lékárny ukazuje na cca 150 tis. Kč za rok a jsem rád, že členové rady podporu pro období květen-prosinec 2018 podpořili bez výhrad. Projevili opět jasnou solidaritu především se staršími občany, aniž bychom společně tušili, že věc má ještě jiné „pozadí“. O to větší bylo naše překvapení, když nám vedení firmy následně sdělilo, že obci za nabídku děkuje, ale lékárnu uzavře i tak, neboť tím musí řešit ještě jiné problémy…Zcela bezohledný přístup k občanům Dětmarovic, po tolika letech tradiční funkčnosti lékárny v obci. Pro naši obec je to citelná ztráta hlavně pro lidi v kategorii seniorů a lidi s menší mobilitou. Ne každý „hupsne“ do auta a jede do Orlové ! Opět se potvrdilo m.j. pokrytectví často dnes používaného hesla „člověk na prvním místě“…

Vedení obce je přístupem firmy velmi zklamané a rozešli jsme se s nimi de facto ve zlém. Jen ještě zdůrazňuji, paní magistra Roudenská nemá na bezohledném postupu vlastníků firmy žádný podíl, spíše jí za dlouholetou práci chceme poděkovat. Její zájem byl lékárnu zde zachovat. Snahou vedení obce bude tradiční službu lékárny v obci obnovit, ale to bude složité a vyžádá si to určitě delší čas i značné úsilí, což již bude spíše v kompetenci nového vedení obce. Zajistit prostory a personální obsazení specializované pozice, která na „trhu“ velmi schází, nebude nikterak lehké, možná i nemožné.

Po dobu časové prodlevy těchto služeb v obci prosíme naše občany o pochopení situace a budeme velmi rádi za každý nápad, který bude pro obnovu lékárny v obci užitečný.

 

 

19.4.2018, ing. Ladislav Rosman