Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Jak dále s poplatky za odvoz odpadu

ing. Ladislav Rosman

18.09.2019

Jak dále s poplatky za odvoz odpadu

 Na poslední radě obce, i na zasedání zastupitelstva dne 12.9. 2019 se dost přetřásal návrh některých členů zastupitelstva na zvýšení současných poplatků za odvoz a likvidaci směsného komunálního odpadu, to je odpadu, který jako občané dáváme do popelnic u domu a tyto jsou převážně 1x za 2 týdny odváženy.

Pravdou je, že naše poplatky na rodinný dům jsou téměř nejnižší v našem regionu. Občané ale vědí, že ke snížení poplatků o 1.000,- Kč, například na běžnou 110 litrovou popelnici bylo přistoupeno v roce 2013, a to po zvýšení daně z nemovitosti zrovna cca o těch 1.000,- Kč. Platby se tedy občanům plus mínus vyrovnaly.

Dnes je však obecně prosazována nutnost zvýšení uvědomění občanů k potřebě maximálního třídění směsného odpadu tak, aby toho netříditelného podílu ke skládkování bylo již velmi málo. Cena tohoto skládkování se má totiž od roku 2022 několika násobně zvýšit a pro obce i občany to bude znamenat podstatné zvýšení nákladů…Někde prosazovaná tendence neplatit za likvidaci odpadů vůbec, je zcela protichůdný postup, který jakoby lidem sděloval : „nepárejte se milí občané s nějakým tříděním, město ukládání odpadu lehce zvládne a horentní částku, ať je jakákoliv,  uhradí jako nic“…Asi chápete, že prosazení té nuly poplatků sice může být přechodně líbivé, ale jinak je to filosofie „na nic“. Je pravda, že zcela ojediněle se toto prosazuje i v našem zastupitelstvu, ale racionální oporu to nemá.

Na zastupitelstvu 12.9.2019 převládl názor poplatky pro rok 2020 ponechat v naší obci beze změny, což považuji za dobré. S ohledem na přípravu všeobecného přitvrzení situace v odpadech v ČR a Evropě je však nutno s postupným zvýšeným tlakem na třídění počítat a přinese to m.j. například časem zvýšení poplatků rovněž i v naší obci.

 Ing. Ladislav Rosman