Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU

ing. Ladislav Rosman

27.02.2020

Jak dál s komunálním odpadem ve státě, i v obci

 Komunální odpad je noční můrou nejen v ČR. V roce 2018 bylo v ČR vyprodukováno 3,7 mil. tun komunálního odpadu, takže na jednoho obyvatele připadá 351 kg/rok. Recyklace včetně kompostování biologického odpadu tvořila v roce 2018  jen 34 hmotnostních % . Spáleno bylo cca 20 hmotnostních % z celkového množství a zbytek byl uložen na skládkách. Špatně ! Původní záměr ukončit skládkování v roce 2023 se jevil již před lety jako chiméra, vzhledem k tomu, že se o zpracování odpadu dosud u nás více namluvilo a napsalo, než by se v realitě udělalo ! Výsledek je ten, že nás předběhlo například Polsko se svým systémem četných spaloven a třídicích linek, ale i Litva, Estonsko, Francie, Itálie, apod. Špičky ve zpracování odpadu pak hledejme mezi takovými státy jako jsou Nizozemsko, Dánsko, Švédsko, Německo, Belgie…, atd. V těchto zemích se již neskládkuje nic. U nás opět jedeme podle hesla „co se vleče, neuteče“. Vzhledem ke vzniklé situaci a váháním

o způsobech likvidace odpadů byl „realisticky“ odsunut termín ukončení skládkování ve státě na rok 2030, ale pokud se nezačne rychle něco dělat, bude stejné rozčarování i kolem roku 2029!  Bohužel, ukazuje se, že bez spalování odpadu to zatím nepůjde, čemuž se lidé pochopitelně v obcích a městech brání… Nikdo spalovny nechce. Čas letí jak splašený kůň a kdo si to neuvědomuje, je zakrátko outsiderem, a to platí ve všech oborech činění. Spalování odpadu je sice z pohledu životního prostředí špatné řešení, ale stav techniky a technologií zpracování vytříděných podílů je i obecně poměrně v plenkách. Zavaluje nás pečlivě vytříděný papír, kterého je tolik, že dnes musejí obce platit za odvoz a zpracování…Na skládkách jsou tisíce tun papíru, přičemž lepenky, pěkně zabalené v úhledných obřích krychlích, nikdo nechce. Z tohoto materiálu se totiž kvalitní papír nevyrábí ! Sběr barevných pet-láhví je smutná věc, smysluplné technologie pro zpracování nejsou příliš k dispozici. Proto objevujeme například i ty vratné pet-láhve v Německu. Čiré láhve se ještě dají převést do stavu vloček pro další výrobu plastů, ale v praxi to stejně příliš nefunguje… O ty vločky pak není zájem, jsou  sice technologicky zpracovatelné, ale jsou nákladné, lepší je vyrábět umělé hmoty ze základních surovin a vločky do postupu nemíchat. To samé s granulemi a nejhorší jsou fólie. Že to ale jde líp než u nás v ČR je nepochybné. Musí být pro to ale vhodná legislativa a finanční systém, nejen technika. Příkladem jsou ty výše jmenované státy, ve kterých jsou už mnohem dál. Je však nutné si uvědomit, že ty státy s úspěšnými údaji jsou státy bohaté a do odpadových technik a technologií se zde vrhají daleko vyšší prostředky než u nás. A evidentně je tam obyvatelstvo nastaveno pozitivněji i k tomu spalování, bez něhož by ty výsledky práce s odpadem nemohly být tak dobré…I v této souvislosti je jasné, že nelze polevit ve třídění odpadu obyvatelstvem a připravovat se tak na dobu, kdy už i u nás bude koncovka zpracování na takové úrovni, že se nám nebudou odpady hromadit na zásobách a na skládkách. Bohužel, včetně spalovacích procesů. S ohledem na zvyšující se náklady v této souvislosti budeme muset i u nás v obci postupně zvedat taxy za odvoz komunálního odpadu jako jinde, jinak poplatky za uložení komunálního odpadu v plánovaně čtyřnásobném provedení v roce 2030 oproti dnešku obec velmi silně a nežádoucím způsobem finančně zatíží.

 L. Rosman