Obec Dětmarovice

Stavíme domov pro seniory

ing. Ladislav Rosman

11.05.2020

STAVÍME KRÁSNÝ A MODERNÍ DOMOV PRO SENIORY

 Jak je zřejmé z předchozích několika let zasedání zastupitelstev a informací v Okénku, dospěli jsme do doby, kdy byla zahájena stavba Domova pro seniory, zatím s pracovním názvem „Pod kaplí“. Dílo realizuje po výběrovém řízení Beskydská stavební ve smluvní,

vysoutěžené hodnotě 64,2 mil. Kč a na nákladech se podílí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 27,255 mil. Kč i dotace z KÚ Moravskoslezského kraje ve výši 1,5 mil. Kč.

Objekt bude kapacitně pro 30 klientů nad 65 let věku, se zdravotním omezením a v zásadě též s potřebou dohledu zdravotníka po dobu 24 hodin, což naše stávající dva domy s pečovatelskou službou nemají. V současné době máme z řad občanů potenciální zájemce o umístění takto/ údaje z konce roku 2019/:

 

Skupina obyvatel

 

75 – 79 let

80 – 85 let

86 a více let

Občané bydlící v domě s pečovatelskou službou

6

7

4

Občané žijící v rod. domě pobírající peč. službu

9

6

5

Žádosti o přidělení bytu v domě s pečovat. službou

8

2

3

Občané Dětmarovic celkem

153

85

50

 

 

Evidovaný počet občanů Dětmarovic umístěných již v jiných domovech pro seniory, v LDN + sociální lůžka

 

Druh zařízení

Umístění občané

Počet žádostí o umístění

Domov pro seniory

20

26

LDN + sociální lůžka

5

0

 

Celkový počet seniorů nad 70 let v obci je 551 a číslo stále rychle narůstá. Velikost a koncepce našeho zařízení byla doporučena odborníky a klíčová je zde potřeba udržení domáckého komunitního prostředí především pro lidi z naší obce. V počtu do třiceti klientů se to dá úspěšně realizovat.

Obec má zájem o umístění maximálního počtu našich občanů v tomto objektu, ale určitě se nevyhneme ani klientele z okolí naší obce. Náš nový ústav by měl být plně zprovozněn na jaře 2022. Do této doby provedeme v obci výběrové řízení firmy, která bude objekt ve vlastnictví obce provozovat. Firmu bychom chtěli vybrat do konce letošního roku i s tím, že budou finální práce na interiéru budovy již s tímto vybraným provozovatelem konzultovány.

Obecný nedostatek těchto zařízení v ČR, rychle stárnoucí populace a zvýšení věku dožití, bohužel i za nedobrého zdravotního stavu, způsobují obecně velký zájem o umístění seniorů a silný přetlak poptávky nad nabídkou. Proto vedení obce považuje připravovaný objekt za velice potřebný, a to pro řadu příštích generací seniorů, kteří budou rychle i v naší obci přibývat.

  Ladislav Rosman