Obec Dětmarovice

JEDEN Z PARADOXŮ DNEŠNÍ DOBY

ing. Ladislav Rosman

06.06.2019

Jeden z paradoxů dnešní doby

 Věda, i ta lékařská , pokročila za poslední desetiletí neuvěřitelně kupředu. To se m.j. promítá i do prodloužení doby dožití, u žen ještě cca o 4-5 let více než u mužské populace. Pokud trochu sledujete vývoj v nukleární medicíně a navazujících oborech, víte například, že se jeví dnes docela realistická perspektiva, že bude možno nahrazovat všechny orgány v těle a části těla, což navodí jakýsi stav mimořádné dlouhověkosti člověka. Opravovat DNA už vědci umějí…Samozřejmě s mnoha otazníky, neboť například 150 let starého člověka si lze dost obtížně představit s novými orgány, ale s přirozeně  zestařenou psychikou a elánem do života „na bodu mrazu“. Ale nechme tyto úvahy odborníkům… Jde mi v této úvaze zejména o připomenutí faktu, že se sice chceme dožít vysokého věku, ale pozor, nechceme být většinou na obtíž na stáří našim dětem či jiným rodinným příslušníkům. Dřívější generace lidí toto ani nenapadlo, umřít se patřilo doma s předchozí péčí na domácím lůžku. Dnes se to „povede“ jen části staré populace a je předpoklad, že se s nárůstem počtu seniorů zvýší mohutně i potřeba péče v pozdním věku, i paliativní péče člověku dosud cizími lidmi tak, jak to ostatně je vidět v celé vyspělé Evropě. Asi s tím nic nenaděláme ani v ČR a to, že tyto věci dnešní Ministerstvo práce a sociálních věcí intenzivně neřeší, má svůj důvod v tom, že naléhavost podpory tzv. sociálního bydlení pro sociálně slabé lidi je v současné době ještě akutnější. No, a na všechno naráz příjmy našeho státu nestačí… Hodně se toho dlouhodobě zanedbalo, to už se ví !

A tak jsem přesvědčen o tom, že snaha o řešení předmětného problému v naší obci zatím samostatně, bez výrazné podpory státu ( mimo podpory slovní), má svůj reálný základ. Příklady z některých obcí jsou pro nás i silně motivující.

 Červen 2019, ing. Ladislav Rosman