Obec Dětmarovice

Blížíme se závěru roku 2017

ing. Ladislav Rosman

04.12.2017

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás v předvánočním čase srdečně pozdravil. Je opět čas bilancování jak rok uběhl, co se povedlo a co ne. Čeká nás mikulášská nadílka, rozsvěcování vánočního stromu, vánoční koncert, vánoční čas s našimi rodinami a Silvestr s přáteli. Je čas využít vhodnou atmosféru k usmíření a k přijetí případných i kompromisních řešení, když pomohou. Jsem přesvědčen o tom,  že lidé v zásadě odmítají hloupé konfliktní a  nepřátelské výpady jeden na druhého, konfliktní kampaně, pofiderní sváry bez kloudných příčin, nekonstruktivní jednání a cílené ubližování jeden druhému. I ve dnešní vypjaté době nastavené na výkon dávají lidé přece jen přednost slušnému chování se schopností empatie k okolí a úctě k hodnotám ve společnosti, ať už daným demokratickými principy, nebo i jen obyčejnými principy slušného vychování.

V naší obci se letos povedlo zrealizovat dle plánu většinu věcí a občané, kteří postupy sledují i v našem Okénku, mohou mít o dění dobrý přehled. Není proto dnes mým cílem tyto věci rozebírat podrobně. Snad jen poznamenám to, že se nám letos dle plánu nepovedlo proinvestovat první dva miliony na stavbu Domova pro seniory, protože se na stavebním povolení stále ještě pracuje a navíc nemáme přiznanou dotaci na stavbu z Ministerstva práce a sociálních věcí.

V obci se realizovaly a realizují v tomto období i velké státní stavby , které významně pomohou dále zlepšit vzhled obce, její prestiž a zdejší život. Byla ukončena 1. etapa prohloubení potoku Mlýnka s doprovodným podstatným zmenšením záplavového území obce, probíhá rekonstrukce železniční trati na zvýšení rychlosti souprav do 160 km/h, konečně se opravuje naše nádražní budova, buduje se nový silniční nadjezd na Závadu a rovněž za státní prostředky byla vybudována nová komunikace- součást cyklotrasy – v Lyngu. Připravovány jsou generální opravy železničního mostu přes Olši (2018) a silničního mostu přes tentýž vodní tok.

Obec se mění doslova před očima a jen opravdový škarohlíd si toho nevšimne. A nejen v souvislosti s letošním balíkem realizovaných obecních oprav a investic mi dovolte poděkovat všem mým spolupracovníkům obecního úřadu za odvedení velmi solidního výkonu, neboť bez jejich přičinění bychom věci v rychlém sledu nezrealizovali. Chtěl bych rovněž poděkovat členům rady obce a zastupitelům za velmi konstruktivní přístup k řešení aktuální obecní problematiky i za předběžnou akceptaci návrhu výhledu postupu do roku 2022. Vždyť příští rok již opět bude bilanční pro celé toto volební období a další nasměrování rozvoje obce je důležitým momentem. Děkuji za práci ve výborech a komisích. Velmi oceňujeme práci i zájmových spolků, které vyvíjejí u nás příkladnou činnost a děkuji jejich výborům za usilovnou práci.

Vážení spoluobčané, v předvánočním čase Vám přeji prožití klidných Vánoc, hodně zdraví i spokojenosti celým Vašim rodinám, mnoho optimismu do života a vše nejlepší v roce 2018.

 

Prosinec 2017, ing. Ladislav Rosman