Obec Dětmarovice

A máme tady rok 2019 !

ing. Ladislav Rosman

28.12.2018

                           A je tady rok 2019 !

 Vážení spoluobčané,

 ani jsme se nenadáli a máme před sebou rok 2019. Jakoby čas stále tempo svého věčného běhu zvyšoval..., což je ale nakonec obecně i v chápání lidí určitě relativně pojato. Mladí by chtěli místy i čas zrychlit, ...to staří by si to zákonitě představovali zase opačně.

Uplynulý rok 2018 nebyl pro obec vůbec špatný. Dokončili jsme ve dvou částech obce výstavbu páteřních tras moderní kanalizace s čističkami odpadních vod a zahájilo se připojování obyvatelstva na tento nový systém. Jsou to finančně i organizačně velmi náročné stavby. Zahrádkářům jsme předali krásnou novou klubovnu, obnovili jsme řadu úseků našich komunikací, atd. Kdo chce mít dobrý přehled o investičním dění v obci, vyčte konkrétní postupy v Dětmarovickém okénku nebo má fotodokumentaci v rubrice INVESTICE A OPRAVY na stránkách obce. Pozor, rozvoj obce nejsou jen investice, jak mne někdy opozice kritizuje. Výčet neinvestičních zdokonalení a postupů v obci od roku 2011 jsme uváděli a pro připomenutí bude v lednovém Okénku znovu uveden aktualizovaný text. V RUBRICE STAROSTY na www.detmarovice.cz najdete též návrh další strategie postupu rozvoje obce v různých oblastech života naší obce. Je na nás všech, abychom si v obci program vytyčili optimálně pro všechny věkové složky našeho obyvatelstva. Ne nějakými obecnými proklamacemi, ale prakticky proveditelnými postupy v čase. Proto je uvedený návrh k diskusi všem lidem v naší obci, stejně jako již konkrétní navazující podrobný Program rozvoje obce do r. 2025. Nic v tom není dogmatem, dobré nápady mají vždy „zelenou“. A zastupitelstvo obce má „v rukou“ schvalování všech navržených postupů.

Vážení spoluobčané, jsem si vědom toho, že pro všechny lidi navodit stav úplné spokojenosti se vším není reálně možné. Nelze ani čekat, že všem vyhovuje současné nové vedení obce. Jsem však přesvědčen o tom, že prodiskutované a nakonec přijaté postupy pro další období by již pak měly být v zásadě ve volebním období podporovány, anebo by měly být oproštěny alespoň některých „jedovatých“ a podpásových počinů. Jsme na jedné lodi a ta by měla plout v klidných vodách a s dobrým kompasem…

Vážení spoluobčané, přeji Vám všem do roku 2019 hodně zdraví, spokojenosti, úspěchů a elánu do života. A nám všem v obci přeji co nejméně nezdravých a zbytečně vyvolaných konfliktů. Jejich existence spolehlivě brzdí postupy ke zlepšování.

 

 

Leden 2019, ing. Ladislav Rosman