Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Neinvestiční položky pro naše občany 2010-2018

ing. Ladislav Rosman

28.02.2018

Neinvestiční položky pro naše občany zavedené v období 2010-2018

        ( Rekapitulace zavedených služeb a podpor – ty nejsou tak vidět jako stavby…)

 

V roce 2013 začal být v naší obci uplatňován vyšší koeficient pro výpočet daně z nemovitosti, což v průměru přineslo zvýšení této daně cca o 1.000,- Kč na nemovitost. U někoho výše, u někoho méně ale  současně provedená kompenzace ve snížení poplatku za odvoz odpadu zrovna o těch 1.000,- Kč byla s odstupem času určitě přijatelné kompromisní řešení. Obec má zejména z průmyslové zóny již pár let výrazně více prostředků na investice, ale i na neinvestiční opatření a služby pro občany, které byly dříve nemyslitelné a nevznikly určitě „samy sebou“. Uvádíme přehled těchto opatření :

                                                                                                                                      Zavedeno v roce

Podpora ozdravných pobytů pro seniory nad 65 let, 3.000,- Kč na seniora a rok             2016

Snížení poplatků za odvoz odpadů na cca 33% původního stavu, oproti zvýšení daně    2013

Zavedení veřejného osvětlení po celou noční dobu, bez vypínání                                      2013

Zavedení finančního daru 2.000,- Kč při VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ                                                   2017

Zavedení podpory obce pro ozdravné pobyty všech dětí MŠ a ZŠ                                       2014

Zavedení služby SENIOR  a BABY taxi                                                                               2014/2015

Zavedení zájezdů pro seniory                                                                                                     2017

Zavedení bezplatné služby odvozu spadaného listí seniorům                                              2015

Zavedení bezplatné služby seniorům, pomoc při stěhování a likvidaci nábytku, atd.      2015

Rozšíření terénní sociální služby, auto+prac.síla                                                                     2015

Navýšení finančních prostředků na kulturu a zábavu našich občanů                                  2016

Navýšení finanční podpory pro spolkovou činnost v obci                                               průběžně

Zavedení daru obce na kanalizační připojení, 10.000,- Kč na nemovitost                           2017

Posílení autobusové dopravy z Orlové (posledně večerní spoj, od 1.4.2018 )        2011 a 2018

Zavedení školního autobusu pro odlehlé části obce                                                                 2018

 

 

Pozn. :  Poslední položka seznamu bude ve zkušebním provozu od 1.3.2018

16.2.2018, Obecní úřad, finance