Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Plánování do budoucna obce

ing. Ladislav Rosman

14.10.2019

Důležitost vize rozvoje obce, ale i státu

 Stále se nám potvrzuje potřeba plánování a potřeba vizí i na více let dopředu. Názory, že je plánování jenom přežitkem socialismu snad už vzaly obecně za své. Některé záměry se časem sice mohou i opustit a nahradit lepšími, ale myslet „dopředu“ je nezbytné. Deficit dlouhodobého plánování i ve státním měřítku je zřetelně s odstupem let vidět. Krátkodobé „funkcionářsko-volební“ sliby a plány, které se po volbách a příchodu nové garnitury mohou změnit do zcela opačné polohy, jsou něco jiného. Vize je koncepce na léta dopředu a tato koncepce by měla mít pevný základ a oporu ve společnosti na několik volebních období, neboť jsou to většinou postupy velkého rozsahu a obvykle s velkými náklady dle náročnosti cíle. A ty cíle lze sice ve volebních obdobích korigovat, ale není dobré je diametrálně měnit, jinak čas uteče a ničeho kloudného se nedosáhne.. Postupy k cíli jsou v těchto náročných zaměřeních víceleté až mnohaleté a může se pak též stát, že se čas promrhá planými diskusemi a záměr se realizuje se zpožděním, nebo se nerealizuje vůbec. Absence těchto dlouhodobých vizí ve státě jsem již popisoval v Okénku dříve. A nejen vizí. Je zde často i moment dlouhodobého přešlapování na místě, úvahy „zleva – zprava“, pohodlné vyčkávání a též neschopnost rozhodnout. To jsou velké brzdy pokroku a stále platí „kdo chvíli stál, stojí opodál“.

Dlouhodobější výhledy v obci lze hrubě rozdělit na neinvestiční a investiční. V oblasti neinvestičních plánů je to zejména udržení a další propracování opatření na podporu dětí školního věku a též seniorů. Je to rovněž oblast zvelebování krajiny a životního prostředí s maximem podpory ekologicky prospěšných projektů s vodou a s odpadovým hospodářstvím.

V oblasti investiční jsou plány do budoucna připravovány s cílem uspokojení potřeb obyvatelstva všech věkových skupin. Máme zde další kanalizační a vodovodní projekty, domov pro seniory, sportovní halu, chodník v Koukolné, relaxační oblasti, parkoviště v centru a další. Výčet záměrů je trvale aktualizován jako Program rozvoje obce a přispívají do něj svými nápady nejen funkcionáři obce, ale všichni občané, kterým není lhostejné co budeme v obci mít.

Čtyři roky volebního období jsou na uskutečnění dlouhodobých výhledových plánů příliš krátké období. Jde ale o to, aby se  po volebních změnách „neusínalo na vavřínech“,  ale kontinuálně pracovalo právě na těch vizích, které se předchozími zastupitelstvy

( v ČR vládou a parlamentem) zhodnotily jako dobré a prospěšné pro všechny lidi v obci.

 Říjen 2019, ing. Ladislav Rosman