Obec Dětmarovice

K situaci na přetížené "Buvolí stezce"

ing. Ladislav Rosman

16.10.2017

Ještě k „Buvolí stezce“.

 

Jak již jsem uvedl dříve, firma provádějící stavbu nového nadjezdu na Závadu – SŽDC Olomouc v plánu oficiálních objízdných tras má zásadně jen objížďky na Karvinou o délce 13-16 km. Naše cesta pod rybníkem Větrov NENÍ STANOVENOU OBJÍZDNOU TRASOU !  Na vcelku naléhavou žádost občanů Závady a vedení radnice obce Petrovice jsme připustili možnost zkratky pro občany Závady nejblíže bydlící v lokalitě sousedící s naším územím.

Naše obavy se ale rychle naplnily – zkratku se zákonitě naučilo používat mnoho lidí ze Závady, ale i Petrovic, dokonce i ze sousedního Polska. Stav je pro tuto komunikaci naprosto dále neúnosný, proto dneškem žádáme Magistrát města Karviné a Policii ČR o  instalaci dopravních značek- zákazu vjezdu motorových vozidel mimo osob zde bydlících.

Komunikace bude uvedena do původního stavu.

 

 

16.10.2017, ing. Ladislav Rosman