Obec Dětmarovice

Neplánovaná silniční zkratka ?

ing. Rosman

25.09.2017

Naše silniční zkratka do Závady během stavby nadjezdu.

 

Jak je dnes známo, stavba nového silničního nadjezdu je naplánována do konce dubna 2018 a má samozřejmě i své nepříjemné souvislosti. Vynucené objíždění přerušené trasy do Závady dnes už pociťujeme zejména na silniční zkratce od železničního přejezdu až po „myší díru“ – podjezd pod železniční tratí při výjezdu na silnici 1. třídy. Původně zamýšlené průjezdy pro občany Závady se automaticky silně zmnožily i pro další lidi z Petrovic a dokonce pro občany Polska. Cesta po třech týdnech je hrozná, ještě i s přispěním deštivého počasí…Nějaké poškození průjezdy jsme předpokládali, proto je ve smluvní korespondenci i náš požadavek na realizační firmu SŽDC, aby byla po stavbě komunikace uvedena do původního stavu. Proto byl původní stav cesty i pasportizován a po stavbě je slíbena cesta nová.

Co ale nyní ? Dobré v tomto směru je, že firma EUROVIA, která stavbu provádí , se k problému hlásí, a původně byl i příslib opravy cesty již o víkendu 23./24.9. Pro deštivé počasí je ale oprava dle informace z EUROVIE posunutá na poslední zářijový týden. Doufám , že sliby budou naplněny. Stejně je ale signalizováno, že investor, tj. SŽDC s průběžnými náklady tohoto typu na této konkrétní komunikaci nepočítal ! S obcemi ani o riziku těchto nákladů nikdo v předstihu ani nejednal ! Divné je už to, že s touto trasou jako objízdnou investor vůbec nekalkuloval… Chyba se někde „ evidentně vloudila“, a to chyba manažersky komunikační na straně investora, a jsme ve vedení obce zvědavi kdo bude do cesty půl roku – přes zimu - nalévat neplánované údržbářské peníze…  Ze strany Petrovic je pozitivní příslib údržby této cesty v zimním období.

Vyvolaný stav je tedy zatím dost nepříjemný, nicméně určitě je  zvládnutelný. Zatím je nutné se na všech frontách  obrnit dobrými nervy, za což především našim občanům děkuji.

 

25.9.2017, Ing. Ladislav Rosman