Obec Dětmarovice

Výhled financí obce.

ing. Ladislav Rosman

24.03.2017

                    JAK JE TO S VÝHLEDEM FINANCÍ OBCE NA DALŠÍCH PĚT LET.

 

Vážení spoluobčané,

zaslechl jsem, že vedení obce nebezpečně prosazuje zahájení několika významných staveb v obci současně v krátkém časovém úseku a že se tím uvrhne obec do velkých dluhů. Připadá mi, že jsou tyto informace  záměrně živeny některými osobami , které nepřejí současnému dění v obci. Snažím se to pak na zasedáních, výborech a komisích opakovaně vysvětlovat, ale přítomnost občanů zde bývá malá... Proto tyto věci musím vysvětlit lidem i tímto psaným způsobem.

Znovu potvrzuji, že obec má za poslední 4 roky značné úspory, dnes například ve výši celých nákladů na plánovanou stavbu objektu nového Domova pro seniory.  Nemá dluh ani jednu Kč. To je mimořádně dobrý základ pro další úvahy k financování investic tak, jak jsou dále naplánovány.  Kanalizace se staví se státní dotací. Musím dále zdůraznit, že náš obecní příjem financí není ohrožen například případným kolapsem OKD, jak tomu je u některých šachtou podporovaných jiných obcí. Naopak , podpora obcí státem v období konjunktury se čeká stále lepší.  Dobrá kondice asi  5-ti největších pěkných a perspektivních závodů na našem území je dále v dobrém předpokladu. Jejich daňové odvody ve prospěch obce jsou pro finanční možnosti obce rozhodující. A těším se na budoucnost obce tak za 10 let, protože věřím, že se uskuteční záměry, které máme pro naše lidi v úmyslu zařadit do plánu dalšího rozvoje obce.  Jedno je plán, druhé je realizace.  U piva se toho může namluvit dost...Též když si  zvolíme do vedení obce pohodlné lidi a neumětely, bude třeba dále stoupat naše obecní konto úspor, ale bez užitku pro naše občany. Proto přikládám novému plánu rozvoje velký význam. Též ale i komunálním volbám 2018.

Velmi důležité je, aby dále pokračoval i úsporný režim úřadu, protože peníze lze, jak je známo, i dobře „probendit“. Současné případné fámy po obci o tom, že se peníze nehospodárně v obci využívají, považuji za mimořádně nepatřičné a odsouzeníhodné.

Současně s moderní kanalizací, kterou jsme konečně začali loni budovat, je tedy zastupitelstvem obce schváleno i letošní zahájení stavby Domova pro seniory. Téma Domova si zaslouží další článek zvlášť. Mohu Vám garantovat, že zprovozněním tohoto zařízení nabude obec většího významu v širokém okolí. Výrazně stoupne prestiž obce. Velmi  mne potěšilo, že i na stavby těchto objektů byla vyhlášena státní dotační výzva, takže se zasedání zastupitelstva dne 30.1.2017 věnovalo hlavně tomuto tématu. S pozitivním přístupem všech zastupitelů, již jen s jediným hlasem proti, který byl proti postupu... Přitom pokud obec dostane tuto dotaci, nebude potřeba žádný úvěr ...Máme možnost získat od státu až 75 % uznatelných nákladů stavby, cca 35 mil. Kč...A máme velkou podporu Krajského úřadu MSK.

Poplach ve financích obce signalizuje a zbytečně rozšiřuje  malá skupina občanů  v obci, je třeba si to uvědomit. Řeči jsou to politicky účelové a neopodstatněné. Obec má velkou perspektivu dalšího rozvoje, jen je ji potřeba dobře naplánovat a pak realizovat.

A to je plně v rukou nás všech.

 

 

Březen 2017, Ing. Ladislav Rosman