Obec Dětmarovice

Zasedání zastupitelstva 12.6.2019

ing. Ladislav Rosman

14.06.2019

VÝJIMEČNÉ ZASTUPITELSTVO 12.6.2019

      ( úvaha v některých souvislostech)

 Ne, že by byl zvlášť zajímavý program zasedání, ani občané moc v tom vedru nepřišli…, ale přece jen.

Za skoro devět let mého setrvání ve funkci se stalo poprvé, že u všech bodů programu, a bylo jich celkem 20, všichni zastupitelé hlasovali jednotně PRO, ani jednou jsme nezaznamenali PROTI, nebo ZDRŽEL SE…Účast byla 14 zastupitelů, takže usnášeníschopnost je tady bezpochybná. Samozřejmě to beru s rezervou a nadhledem, nicméně něco to ukazuje. Zastupitelé, téměř všichni, akceptovali dohodnuté postupy jako racionální a normální, i se všemi případnými pochybnostmi v některých směrech, jak se poctivě v důvodových zprávách uvedlo. Nic není černobílé a najít optimum postupu, aby se neudělala chyba, to nebývá opravdu vždy jednoduchá věc. Proto je také zastupitelstvo složeno z volených lidí a to z různých „zájmových skupin“ obyvatelstva, aby se pestrost názorů ve výsledku projevila. Různost posuzování věcí jednotlivci je velmi důležitá a osobně si jí cením. Jsou mi ale protivné některé postupy s hlasováním „za každou cenu“ negativně, i u zřetelně dobrých věcí. Často v tom máme negativní „příklady“ například z parlamentní politiky, ale v našich podmínkách se zastupitelé, až na výjimky, těchto vzorů nedrží. Už dříve jsem psal, že neustálé konflikty, například ve vedení našeho státu, přinášejí m.j. brzdící efekty v rozvoji našeho státu. Úsilí se vynakládá do sporů a půtek a práce stojí, čas utíká… V našem státě tak máme například zbytečně zanedbané železnice a silniční síť, katastrofální nádražní budovy, vodohospodářství a energetiku bez slušných koncepcí, atd. Hádáním a mlácením „hubou“ se samy ty věci nespraví ! Jakkoliv to vyšlo z módy, jedině prací a úsilím se věci posouvají dopředu. A prací koncepční s trvalým tahem na branku, ne nárazovými hurá-akcemi s velkými prodlevami a i s „nohama na stole“.

Našeho zastupitelstva si vážím a jsem přesvědčen o tom, že ve zbývajícím čase volebního období zde bude dobrá vůle udělat pro naši obec maximum.

 Ing. Ladislav Rosman