Obec Dětmarovice

Jak pokračuje letos investiční výstavba a opravy

ing. Ladislav Rosman

17.05.2017

JAK NÁM POKRAČUJE LETOŠNÍ INVESTIČNÍ VÝSTAVBA

 

Pozorní občané jistě sledují postup prací na letos plánovaných investicích do dalšího zvelebení obce. Rád bych pro obecnou známost přece jen v této oblasti učinil pár poznámek. O zpevnění břehů potoka Glembovec jsem už psal minule. Práce byly dokončeny letos na jaře a místo vypadá velmi pěkně. Je pravda, že stavba musela ihned po dokončení odolávat velkému náporu dešťové vody a čerstvé, vegetací nezpevněné náspy trochu tímto utrpěly. Nicméně, jedná se o malé defekty, které budou snadno zahlazeny. Podobné problémy s náporem vody mělo na nových náspech i Povodí Odry na rekonstruované Mlýnce.

V DPS jsme dokončili rekonstrukci koupelen. Práce byla velmi kvalitně odvedena a máme jen pozitivní hodnocení bydlících. Doporučený průzkum kdo požaduje případně vanu jsme opravdu nedělali.

Stavba Klubovny zahrádkářů pokračuje dle plánu, i přes nepřízeň počasí rychleji než stanovuje harmonogram.

Kanalizace v 1. a 2. etapě je budována dle harmonogramu a ohleduplnost stavební firmy na obyvatelstvo v této oblasti je hodnocena bez závažnějších připomínek. Moderní technologie pokládání potrubí jsou šetrné k okolí a terénu a stavební firma pečlivě uklízí zeminu i ostatní materiály tak, aby měli lidé co nejmenší problémy. Pokládka potrubí v dlouhých páteřních trasách ulic je téměř ukončena, finalizuje se ČOV a běží příprava projektů přípojek. Začnou brzy první výkopy pro tyto přípojky. Budeme chtít, aby stav „rozkopání“ do kontroly kvality provedení napojení byl u domů co nejkratší a mohly se tak bez průtahů vyplácet finanční podpory 10 tis. Kč na připojenou nemovitost. Mechanismy pro tento postup máme připraveny. V celé oblasti pak plánujeme příští rok pokládku nových asfaltových povrchů na komunikacích, kde již zásypy budou dostatečně sednuté.

Kanalizaci v Koukolné zahájíme letos v září - říjnu opět stavbou ČOV, přičemž páteřní stavbu dle projektu dokončíme do 31.12.2018. Jednotlivá připojení pak budou realizována „za pochodu“ podobně jako u 1. a 2. etapy – Střed. I zde, po sednutí zásypů budou konečně položeny nové asfaltové povrchy všech komunikací, které již po novém asfaltu delší dobu volají a opravu jsme kvůli kanalizaci stále odkládali.

Na odkanalizování další - největší části obce se zatím pracuje na projektu, po předchozím odsouhlašení studie ke kanalizační síti. Vzhledem ke svahovitému území 3. etapy bude kanalizace z velké části spádová /gravitační/, což znamená hlavně pro uživatele skutečnost, že nebudou mít u domu přečerpávací soustavu. 3. etapa zahrnuje oblast cca od „Mrazíka“ až po Dělnický dům, včetně novostaveb na svahu směrem na Olmovec. Je nejrozsáhlejší ze všech etap a její stavbu předpokládáme zahájit v období let 2020 až 2021.

V oblasti nových povrchů komunikací jedeme dle schváleného rozsahu prací a využity budou všechny tři základní technologie, které jsem popsal již v Okénku dříve. Bude se samozřejmě opět pracovat na úsecích, které neohrozí následný výkop pro kanalizaci.

Stavba Domova pro seniory je připravována a čekáme rozhodnutí z ministerstva k naší žádosti o dotaci.

Občané si asi všimli, že se začalo pracovat na obnově našeho parku před Dělnickým domem. Prostor už rekonstrukci vyžadoval a práce pokračují dle radou vybraného projektu řešení. Zároveň připravujeme rekonstrukci památníku obětem 2. světové války. Jeho koncept a rozměrové provedení zůstanou zachovány, ale bude použit nový kvalitní kámen, přičemž deska se jmény zůstane původní. Rada obce vybere z nabídek nejvhodnější provedení.

O dalším průběhu prací Vás budu informovat.

Květen 2017

Ing. Ladislav Rosman