Obec Dětmarovice

Naši hasiči mají defibrilátor

ing. Ladislav Rosman

04.06.2019

          Také naše obec má pro občany  defibrilátor

Poslední dobou probíhají ve sdělovacích prostředcích informace, že i obce a menší města mají defibrilátor. K tomu si naši občané určitě zaslouží zvýraznit informaci o tom, že i  naše obec toto zařízení má k dispozici. Není to úplně levná investice, ale naše zastupitelstvo schválilo nákup defibrilátoru již v loňském roce. K dispozici mají toto zařízení po zakoupení naši hasiči, tedy naše výjezdní šikovná jednotka, která má dispozice i pro úspěšné zasáhnutí s tímto přístojem v případě ohrožení života selháním srdeční činnosti. Samozřejmě funguje  i záchranka, ale naši hasiči přístroj mají i  například na různých akcích obce, kde situaci tak řečeno dozorují. Použití může pak být časově rychlejší než je dosažitelnost vozidla záchranky. Přejme si, aby přístroj naši hasiči využívali jen cvičně !

Ladislav Rosman