Obec Dětmarovice

Hlučnost akcí v Dělnickém domě.

ing. Ladislav Rosman

23.05.2017

Znovu ke kraválu z hudební produkce, i ve středu obce.

 

Občany oprávněně pobouřil hluk z hudební a jiné produkce, tentokrát ve „velkém stylu“ z Dělnického domu, i do širšího okolí, v pátek 20.5.2017. I otrlejší občané konstatovali, že to už bylo příliš a někteří přicházeli i po půlnoci za mnou s dotazem jak je možné, že jsem toto boží dopuštění schválil, což lidem vtipně sdělili členové místního oddělení Policie ČR. Takto poučení lidé si pak v noci starostovi osobně stěžovali, neboť ten za situaci může, povolil ji přece. Já jsem již problematiku vysvětloval loni v Okénku, i na webu obce, ale lidé situaci stejně asi nerozumějí. Proto uvedu znovu některé zásadní momenty :

1/ Obecní úřad povoluje všechny hudební produkce pouze formálně s tím, že se předpokládá, že se dodrží zákonná hodina 22.00 nočního klidu. TO JE ZÁKONNÁ POVINNOST KAŽDÉHO! Za dodržení jsou na formuláři uvedeni ohlašovatel, tedy organizátor akce, hlavní, i jeho náhradník. Obecní úřad dále danou akci nedozoruje , ani ji neřídí! ZA PRŮBĚH VŽDY ZODPOVÍDÁ POŘADATEL ! Ten je povinen akci organizovat tak, aby zákonem stanovený rozsah nočního klidu od 22.00 byl dodržen.

2/ V případě, že je zákon o dodržení nočního klidu porušen, volá se k nápravě vždy jen Policie ČR, a ne starosta obce, neboť ten s akcí nemá nic společného, MNOHDY O AKCI ANI NEVÍ,  a nemá žádné prostředky pro okamžité zjednání nápravy. Nápravu je povinna zjednat ZÁSADNĚ jen Policie ČR, pokud už pořadatelé zábavy neumějí zasáhnout. Těžko si ovšem představit jak zjednávají nápravu dva členové hlídky u bavícího se shluku cca 300 lidí, kolem půlnoci rozlezlých i po širším okolí Dělnického domu s doprovodným bezohledně hlučným chováním. A v tom je kámen úrazu !

3/ Vzhledem k neřešitelnosti této situace jsem názoru, že by se v období květen – září měly v Dělnickém domě hudební akce tohoto druhu, tj. s přesahem zákonné hodiny 22.00 úplně zakázat, což nyní chci prosadit. Nabízí se myšlenka povolit hudební produkci do 22.00. Uznáte ale, že by to musely být akce jen pro školou povinné děti a maximálně se sodovkou na stole. Jinak není nikdo schopen nic zaručit. Vždyť i dnes ten limit 22.00 vážně existuje a málokdo jej zvláště v létě dodržuje, přičemž represivní složky jeho dodržování vynutit neumějí, nebo nechtějí…

4/Takzvaná „hluková vyhláška“ v obci nic neřeší, jen situaci dále zamotává a komplikuje. Je to i názor starostů z našeho regionu. Obecní vyhláška například totiž vymezuje přesně akce v roce schválené zastupitelstvem. Jakmile by tedy někdo mimo tento schválený program v obci chtěl například něco na zahradě oslavovat – mimo seznam schválených akcí - vystavil by se ihned případnému sankcionování. Navíc, ta hodina 22.00 je zde vždy „povinná“ a Policie ČR by už potom musela zakročovat, bez výmluv na starostu a jsem zvědav jak, když to nyní neumí, resp. nemá na to síly.

Pozn. : Rada obce bude 5.6. přijímat opatření, zatím se mi jeví nutné tyto akce dále zakázat.

 

23.5.2016, Ladislav Rosman