Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Investice a opravy

Ladislav Rosman

04.07.2016

Vážení spoluobčané,

je vcelku už běžné, že Vás považuji za nutné průběžně informovat o postupech v oblasti investic a oprav. V roce 2016 jsme již v „poločase“ volebního období, takže určitě musí být vidět nějaký pohyb. Provedli jsme opravy některých dalších úseků komunikací v obci a další budou dle plánu ještě následovat. Na Olmovci vzniklo větší vodní dílo pro záchyt přívalové vody. Nová zádržná nádrž byla postavena poctivě, hlavní je její hráz, která má solidní základ, přestože se muselo bojovat s podzemními zřídly vody silnými jak ruka člověka. Nebylo to nic jednoduchého. V letošním roce již dílo podstoupilo jednu náporovou zkoušku, zatím s dobrým výsledkem. Na stadionu SK Dětmarovice vidíte postupnou přeměnu původního trávníku za nový se solidnější vrstvou zeminy, v myslivecké Hájence se nově leskne obnovená parketová plocha, jejíž kvalitu již prověřilo konání srnčích hodů v měsíci červnu.

U objektu bytových domů přibyla ke krásnému chodníku i pěkná nová asfaltová – živičná plocha pro příjezd vozidel až ke garážím. Firma, která dílo provedla, je v obci svou kvalitou odvedené práce déle známa a ani zde nezklamala.

U objektu „malé“ DPS máme krásný nový plot, ve smuteční síni a v objektu SK máme nově klimatizaci.

Fotodokumentaci investic si můžete otevřít v rubrice INVESTICE A OPRAVY na stránkách www.

Pomalu uzavíráme výběrové řízení na dodavatele stavby I.+II. etapa kanalizace ZŠ+Šlog a konečně se pustíme do díla. Ze zdlouhavých postupů přípravy stavby nemám vůbec radost. Letošní průtah zahájení stavby dle předpokladu jsme museli kvůli dotační a legislativní mašinérii akceptovat, nicméně rýsuje se konečně i státní dotace jak na projekt kanalizace ve středové – aglomerační části, tak na projekt kanalizace v Koukolné. Předpokládám, že nyní nastane období plynulé výstavby moderní kanalizace v obci po dobu několika let. Jakkoliv se to mnoha lidem nemusí líbit, je to postup nutný pro další existenci obce v moderním světě. I vedení obce by se líbilo stavět něco pěkného pro lidi „nad zemí“, ale zde je objektivně nutné, aby se mnohé desítky milionů korun daly doslova „do země a do vody“. V souvislosti se stavbou nastane i částečné dopravní omezení , takže je potřeba se i obrnit trpělivostí. Snaha bude potíže co nejvíce omezit.

Pokud bychom obdrželi na kanalizaci předpokládanou dotaci, stavěl by se nám dobře z pohledu financí i například uvažovaný Domov pro seniory.

Intenzivně pracujeme na přípravě stavby nové Klubovny zahrádkářů a na stavebním projektu našeho Domova pro seniory.

Bohužel se asi definitivně nepovede letos zrealizovat víceúčelové hříště na Zálesí, obdrželi jsme totiž z Ministerstva školství informaci, že naše obec na stavbu nedostane v této etapě finanční prostředky. Stavbu tedy musíme zatím odložit.

Letos ještě zrealizujeme rekonstrukci koupelen na DPS /předělávka na sprchy/ a dále novou místní komunikaci V Dolku, jejíž stavební povolení nám vyřizuje Magistrát města Karviné. Konečně bude letos vyřešeno i odvodnění přírodní prolákliny u komunikace nad Dělnickým domem. I v letošním roce se připravuje několik zajímavých projektů pro realizaci v roce 2017. Z dosud nejmenovaných položek to je například suchý poldr na poli za starým zdravotním střediskem, odvodnění dvou trvale zamoklých míst na Zálesí , řízení křižovatky u Skotnice, atd.

Vzhledem k tomu, že se jedná již o poločas volebního období, doporučuji občanům, aby si porovnali Plán rozvoje obce do roku 2020 se skutečnými postupy. I nevěřící Tomášové například z roku 2014 musí konstatovat, že „jsme se zase pohnuli“ podle plánu slušně, až na to zahájení kanalizace… Ale v této oblasti je zapříčiněno zpoždění vlivy na celostátní úrovni, se kterými jsme sice zápasili, ale , zdá se, s předpokládaným úspěchem teprve v letošním roce.