Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Postup v projektování obchvatu obce

Ladislav Rosman

29.02.2016

Na den 25.1.2016 byla u nás v obci plánovaně svolána schůzka zainteresovaných zástupců obcí a firem k problematice projektování silničního obchvatu obce, respektive k prezentaci výsledků auditu firmou VALBEK Liberec. Tato schůzka navázala na dohody vyplývající ze schůzky 9.11.2015, jejíž obsah jsme Vám prezentovali v prosincovém Okénku. Schůzka letos v lednu se uskutečnila za účasti osob v podobném složení jako v listopadu 2015. Byli přítomni zástupci samospráv Karviné, Dětmarovic, Dolní Lutyně a Bohumína, odborníci z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odborníci z Ředitelství silnic a dálnic Brna a Ostravy a zástupci firmy VALBEK.

Cílem schůzky bylo provedení prezentace auditu trasy za účelem dosažení stavebních úspor oproti předpokladu, který není zatím akceptovatelný pro realizaci stavby.

Úvodem přivítal přítomné ing. Rosman, který navázal na minulý Vstupní výrobní výbor dne 9.11. k auditu záměru stavby nové silniční spojky.

Po provedeném úvodu zahájil ing. Dusbaba z firmy Valbek s r.o. svou prezentaci k auditu stavby s cílem nalezení možností úspor, tj. snížení investičních nákladů ve smyslu závěrů Centrální komise Ministerstva dopravy ČR z února 2015.

Postupně byly na mapě trasy Bohumín – Dolní Lutyně – Dětmarovice – Karviná prezentovány nalezené možnosti úspor na stavbě s tím, že převládl názor nešetřit „za každou cenu“, tj. například na úkor racionality funkčnosti nové trasy, která by měla být i přes zúžení šířky na 9,5 m pro tranzit územím co nejpřitažlivější. Omezení případným kruhovým objezdem, se kterým se například uvažovalo na výjezdu v Koukolné za Olší, nebo křížením tras odbočkami , resp. potřebou snížení rychlosti na nové trase se z pohledu koncepce stavby účastníky schůzky nedoporučuje.

Trasa „dovnitř“ obcí po stávající komunikaci I/67 naopak cílově nebude zajímavá pro účel tranzitu předmětným územím. Česky řečeno, pro auta musí být zajímavá nová cesta a ne naše stávající přes obec.

V úseku u závodů Coal Mill a Cemex v Dětmarovicích se doporučuje prezentované „narovnání“ trasy s větším přimknutím k železniční trati, byly nalezeny úspory na halách, mostních konstrukcích, propustcích a na úpravě radiusu zatáčení trasy změnou na novém mostě přes Olši včetně dříve diskutovaného výběhu nové trasy komunikace na stávající komunikaci I/67.

Města a obce provedou kontrolu případně vzniklých kolizí se ZÚR a platnými územními plány.

V kompetenci ŘSD Ostrava bude prezentace možných úspor zahrnuta do podrobnějšího projektu předmětné silniční spojky. Výše finančních úspor nalezených firmou VALBEK byla prezentována na úrovni asi 500 mil. Kč. Uvidíme jak tato informace přispěje k pozitivnímu rozhodování o stavbě Centrální komisí při ministerstvu dopravy.

Pro propočet ekonomiky stavby jsou nutné aktuální údaje o sčítání hustoty provozu, které proběhnou v patronaci Ministerstva dopravy v roce 2016. Potřebné podklady s úpravami dle provedeného auditu budou následně předloženy do Centrální komise Ministerstva dopravy dle předpokladu v polovině roku 2017.

Další schůzka se předpokládá až po rozhodnutí Centrální komise, pokud nenastanou okolnosti pro nutnou dřívější koordinaci.

Mapku definitivní trasy s úsporou nákladů stavby zveřejníme pro občany hned po jejím odsouhlašení ŘSD. Stavba se zcela vyhýbá zástavbě rodinných domků v obci. Situace uprav v km 5,6-8,4 Situace uprav v km 9,0-12,8