Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Proč podpora technických oborů na naší základní škole.

Ladislav Rosman

08.04.2016

V souladu s proklamovanou politikou naší vlády, ale i s trendem ve vyspělém světě jsme se v radě obce rozhodli podpořit uvedený směr i u nás v obci.

Jaksi „od přírody“ lidé ze dvou třetin počtu tíhnou ke směrům humanitním a jen jedna třetina se orientuje na přírodní vědy, mnohdy ne cílevědomě. Ve školním prostředí všech stupňů se s tímto dělením setkáváme, což ve svém důsledku dnes například navozuje přebytek pracovní síly v oborech humanitních a její nedostatek v technických činnostech. Na dnešní obecně přiznávané technické nešikovnosti dorostu se ale podepsalo i období, kdy tzv. „dílny“ vymizely ze základních škol a osnov.

Přitom, dle mého názoru , jsou motorem vývoje lidstva spíše technické obory v co nejširším pojetí významu. Tím nechci samozřejmě urazit myslitele a humanisty v historii lidstva, nicméně prostředí a životní úroveň určuje zejména kvalita uplatnění technických postupů a technologií. Rovněž dnešní zdravotnické obory jsou dnes neodmyslitelně spojeny s technickými vymoženostmi nejvyšší úrovně, takže zařazení do oborů humanitních zde silně kulhá. Národy, které nejsou technicky zdatné, jsou odsouzeny jen k přebírání poznatků jiných a například jejich průmysl je jen „montovenský“, tedy je to jen skládání dílů, které byly vymyšleny a vyrobeny například v úplně jiné zemi.

Oblast techniky zahrnuje činnosti jednoduché, například práci s kladívkem a hřebíky, ale i činnosti sofistifikované, svázané s nejmodernější výpočetní technikou, matematikou, fyzikou hmot a obecně fyzikou, s poznatky o vesmíru, atd. Úroveň například dnešních nedávných poznatků fyziky, nových zjištěných a zatím jen tušené skutečnosti navozují mimo jiné stav, že je zcela pryč původní suchopárné pojetí tohoto vědního oboru. Doslova dobrodružné dnešní pojetí například fyziky, se svými překvapeními a vazbami na filozofii vzniku lidstva a vesmíru, zaujalo a zaujme i nejednoho původního humanistu. Obrovským způsobem se rozvíjejí například obory obrábění, 3D technologie, metalurgie slitin, apod.

Problematika je to široká a nelze ji jednoduše a zkráceně vyložit. Chci však tím hlavně říci, že považuji za velmi smysluplné technicky nadané děti podchytit a podpořit již na základní škole, neboť to není jen o tom, že je málo zedníků a kominíků. Technické obory přinášejí neustále nové možnosti a nové technologie na nejvyšších stupních poznání, perspektivních pro budoucnost lidstva.

Rada obce proto podpořila financování účasti našich dětí základní školy na různých technických a výrobních pracovištích , podpořila účast na prezentacích v Dolních Vítkovicích a v neposlední řadě podpořila spolupráci obce a ZŠ s firmou DAKOL, která m.j. připravuje své studenty právě do řady technických oborů až do úrovně středoškolského vzdělání. Dle zájmu a talentu zde mohou děti vystudovat, nebo se vyučit nejen v řadě technických oborů, ale i v oborech hotelových, apod. Osobně se mi líbí, že se začíná „od píky“ a zkoumá se individuální zájem žáků, aby byla trefa do příštího zaměstnání co nejpodařenější. Naše základní škola připravuje schéma a osnovu praxí dětí ve firmě DAKOL od 1.9.2016. Jsem přesvědčen, že uvedená praxe například i pomůže v „nasměrování“ mladého člověka po ukončení základní školy, ale také, že pomůže zejména do technických oborů nasměrovat technicky nadané děti.