Obec Dětmarovice

Vybrané poskytnuté dotace

Dotace poskytované z rozpočtu Obce Dětmarovice

Dotace poskytované z rozpočtu Obce Dětmarovice

Zásady pro poskytování dotací organizacím platné od 1.1.2018

Zásady pro poskytování dotací organizacím platné do 31.12.2017

Formulář žádosti o dotaci

Formulář vyúčtování dotace