Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

E-podatelna

Elektronická podatelna

Z nařízení vlády ze dne 25. července 2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, má Obecní úřad Dětmarovice
veřejnou elektronickou podatelnu k podání opatřené elektronickým podpisem.

epodatelna@detmarovice.cz

Tato adresa je vybavena kvalifikovaným systémovým certifikátem 

Elektronická podání na technických nosičích dat (CD,DVD) lze přímo předávat
na podatelně Obecního úřadu, Dětmarovice č.p. 27, 735 71 Dětmarovice.
Elektronické podání lze učinit v těchto datových formátech:
- formát *.txt (prostý text)
- formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
- formát *.rtf (rich text format)
- formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
- formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
- formát *.jpg, *.tif, *.gif (grafický formát)
- formát *.pdf
- soubory softwaroveho produktu OpenOffice
Povolená velikost datových zpráv - 10 MB

Pro ostatní komunikaci používejte prosím i nadále adresu:

obec@detmarovice.cz