Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Formuláře ke stažení

Stavební úřad

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby    DOCX    PDF

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území    DOCX    PDF

Sociální

Vyjádření lékaře - příloha k žádosti o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou    DOCX    PDF

Žádost o byt v DPS - jednotlivec    DOCX    PDF

Žádost o byt v DPS - manželé    DOCX    PDF

Žádost o poskytování pečovatelské služby    DOCX    PDF

Dotace poskytované obcí

Formulář Žádosti o dotaci    DOCX    PDF

Formulář Vyúčtování dotace    DOCX    PDF

Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost o poskytnutí informace    DOCX    PDF

Odpady a životní prostředí

Žádost ke kácení stromu    DOCX    PDF

Odpady - změna Objednávky kapacity popelnice    DOCX    PDF

Mapa obce Dětmarovice DIGIS