Obec Dětmarovice

Formuláře ke stažení

Stavební úřad

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby    DOCX    PDF

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území    DOCX    PDF

Sociální

Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou - jednotlivec    DOCX    PDF

Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou - manželé (druh,družka)    DOCX    PDF

Vyjádření lékaře - příloha k žádosti o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou    DOCX    PDF

Žádost o poskytování pečovatelské služby    DOCX    PDF

Dotace poskytované obcí

Formulář Žádosti o dotaci    DOCX    PDF

Formulář Vyúčtování dotace    DOCX    PDF

Mapa obce Dětmarovice DIGIS